Ewangelicki manifest

Niemieccy prominentni ewangeliccy teolodzy wydali dokument, który jest krytyką władz ewangelickich Kościołów krajowych.

Po kontrowersyjnym manifeście kilkuset teologów rzymskokatolickich w Niemczech z lutego 2011 roku, w którym domagali się reform kościelnych (w tym zniesienia celibatu i kapłaństwa kobiet), także i prominentni ewangeliccy teolodzy wydali dokument, który jest krytyką władz ewangelickich Kościołów krajowych. Różnica polega jednak na tym, że ewangelicki dokument "Dla jedności wiary i jedności Kościoła" sprzeciwia się liberalnemu kursowi w niemieckim protestantyzmie.

Wcześniej sytuacji w Kościele sprzeciwiło się ośmiu emerytowanych biskupów.

- Już od dłuższego czasu w naszych Kościołach i parafiach neguje się centralne znaczenie zbawcze śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Nie przeciwstawił się temu żaden biskup i żaden synod – stwierdzają sygnatariusze dokumentu, podkreślając, że są to kluczowe prawdy wiary chrześcijańskiej i niezbędny grunt kościelnego wyznania. Tekst w siedmiu rozdziałach podejmuje nie tylko tematykę ściśle teologiczną, dotyczącą między innymi hermeneutyki biblijnej, lecz także zagadnienia etyczno-moralne, w tym kwestię homoseksualizmu, rozwodów i aborcji. Sporo uwagi poświęcono duchownym otwarcie przyznającym się do homoseksualizmu.

Sygnatariuszami apelu do władz kościelnych są znani i cenieni również w środowiskach ekumenicznych teolodzy luterańscy – m.in. bp senior Ulrich Wilckens oraz ks. prof. Reinhard Slenczka. Wsparcie dla inicjatywy ogłosił znany teolog i ewangelista ks. dr Ulrich Parzany, od lat organizujący satelitarne tygodnie ewangelizacyjne Pro Christ dla Europy. – Kościoły ewangelickie potrzebują nawrócenia ku prawdzie Pisma Świętego. Kościołom ewangelickim brakuje obecnie jednoznaczności i jasności w wyznawaniu Osoby i Dzieła naszego Pana Jezusa Chrystusa oraz w uznawaniu autorytetu Pisma Świętego – napisał ks. Parzany w liście otwartym do ks. Nikolausa Schneidera, zwierzchnika Ewangelickiego Kościoła Nadrenii i jednocześnie przewodniczącego Rady Ewangelickiego Kościoła Niemiec (EKD).

Oficjalne strony EKD milczą, jak na razie, nt. odezwy teologów.

***

Ewangelicki manifest   Informacja pochodzi z portalu Ekumenizm.pl

Serdecznie dziękujemy za zgodę na zamieszczenie jej w naszym serwisie

 

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama