Zaginiony krzyż św. Eufrozyny

Obchody 850-lecia Krzyża świętej Eufrozyny, najważniejszej relikwii Cerkwi prawosławnej na Białorusi, zaginionej podczas II wojny światowej, odbyły się wczoraj w Połocku.

Uroczystości, które w tym roku zbiegły się ze świętem Podwyższenia Krzyża Pańskiego, poprowadził zwierzchnik Cerkwi prawosławnej metropolita Filaret. Wyraził podczas nich nadzieję, że Krzyż świętej Eufrozyny powróci kiedyś na Białoruś.

Dzieje krzyża-relikwiarza, który uznawana za patronkę Białorusi święta Eufrozyna Połocka zamówiła w 1161 roku, były bardzo burzliwe. Bywał wywożony wielokrotnie z Połocka, wykradany, zamurowany w ścianach tamtejszego soboru św. Sofii. Jego ostateczne zniknięcie w 1941 roku porównywane jest z zaginięciem Bursztynowej Komnaty. Według niektórych badaczy drogocenny przedmiot został wówczas wywieziony do Rosji.

W latach 90. na podstawie opisów, rysunków i fotografii krzyż został odtworzony. Dziś odtworzona relikwia znów znajduje się w Połocku, w prawosławnym klasztorze Spaso-Jefrosiniewskim, założonym przez św. Eufrozynę - pierwszą kobietę kanonizowaną przez Cerkiew w dawnej Rusi.

Klasztor ten jest miejscem pielgrzymek wyznawców prawosławia, a Krzyż św. Eufrozyny uznawany jest za duchowy symbol Białorusi.

Św. Eufrozyna urodziła się ok. 1101-1104 roku, zmarła w 1173 roku w Jerozolimie. Była córką księcia połockiego i księżniczki kijowskiej. Jej wychowawcami byli mnisi z monasteru w Połocku. W wieku 12 lat wstąpiła, bez zgody rodziny, do żeńskiego monasteru, gdzie zajmowała się modlitwą i przepisywaniem ksiąg liturgicznych. Około 1128, za zgodą biskupa połockiego Eliasza, założyła nowy żeński klasztor, a ok. roku 1160 - także męski. Obydwa te ośrodki życia monastycznego zostały zniszczone w czasie najazdu Litwinów w XIII wieku.

W 1161 roku Eufrozyna zamówiła wykonanie na potrzeby cerkwi niezwykle ozdobnego krzyża, wysadzanego srebrem, złotem i drogocennymi kamieniami, który zaginął w zawierusze wojennej w 1941 roku.

Eufrozyna zmarła podczas pielgrzymki do Ziemi Świętej, w klasztorze w pobliżu Jerozolimy. Jej ciało zostało później przewiezione do Ławry Pieczerskiej w Kijowie, a stamtąd w 1910 roku - do Połocka.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama

Reklama