Teologia w Moskwie

„Kultura, której potrzebujemy: wartości chrześcijańskie we współczesnej Europie” – będzie tematem VI Forum Teologów Europy Wschodniej i Środkowej, które będzie obradowało w Moskwie w dniach 14 -18 listopada.

Jego organizatorami są: archidiecezja Matki Bożej w Moskwie i zakon franciszkanów konwentualnych w Rosji przy współpracy z Fundacją „Sztuka Dobra” oraz Moskiewski Chrześcijański Ośrodek Biblioteki Literatury Religijnej.

Forum pod egidą Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II już po raz drugi odbywa się w Rosji. Głównym inspiratorem i kierownikiem projektu jest profesor teologii, mariolog o. Celestyn Napiórkowski OFMConv z KUL. W Rosji po raz pierwszy Forum odbyło się w 2010 r. w Sankt-Petersburgu.

Wykłady będą poświęcone różnym aspektom obecności wartości chrześcijańskich we współczesnej kulturze europejskiej, w teologii i w historii kultury. Poruszone zostaną problemy przekazu wartości chrześcijańskich poprzez literaturę religijną, kształtowanie systemu wartości w środowisku akademickim.

Omówione zostaną także problemy związane z dzisiejszym feminizmem i stosunkiem Kościoła rzymskokatolickiego do Internetu. W szczególny sposób uczestnicy spotkania odniosą się do tematu związanego z istnieniem kultury chrześcijańskiej na terytorium byłego Związku Radzieckiego i krajów obozu sowieckiego".
Do Moskwy przyjadą znani teologowie, bibliści, wykładowcy uczelni wyższych, wydawcy i tłumacze literatury religijnej, specjaliści w dziedzinie kultury i sztuki z Polski, Słowacji i Rosji. Organizatorzy wydarzenia są przekonani, że wobec kultury współczesnego społeczeństwa, jej wpływu na osobowość człowieka wszyscy chrześcijanie nie mogą pozostawać obojętni. Głównym inicjatorem Forum jest Kościół Rzymskokatolicki ale szczególną wagę będą miały wystąpienia gości prawosławnych, ponieważ Rosyjski Kościół Prawosławny(RKP) najbardziej ucierpiał od wpływów sowieckiej kultury ateistycznej.

Obrady Forum rozpocznie 14 listopada uroczysta Msza św. w moskiewskiej katedrze Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Odbędą się one w pomieszczeniach miejscowej kurii metropolitarnej oraz w moskiewskich ośrodkach chrześcijańskich: Instytucie Filozofii i Teologii im. św. Tomasza z Akwinu, Prawosławnym Uniwersytecie im. o. Aleksandra Mienia, Ośrodku Kultury „Pokrowskije Worota”.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama