Abp Zimoń i bp Szurman wyróżnieni

Arcybiskup - senior Damian Zimoń oraz bp Kościoła ewangelicko-augsburskiego Tadeusz Szurman są laureatami tegorocznej edycji Nagrody im. bł. ks. Emila Szramka

Kapituła przyznała im to wyróżnienie "za konsekwentne budowanie wspólnoty ekumenicznej, duchowej przestrzeni życia Katowic i współżycia społecznego na Górnym Śląsku". Uroczyste ogłoszenie decyzji Kapituły i wręczenie Nagrody odbędzie się 8 grudnia, w święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny – odpust parafii Mariackiej, gdzie proboszczem był ks. Szramek - męczennik II wojny światowej. Po Nieszporach Maryjnych i uroczystej sumie odpustowej w kościele Mariackim zostanie uroczyście ogłoszona decyzja Kapituły. Nagrody laureatom wręczy ks. abp Wiktor Skworc.

W roku 2009 przypadła dziesiąta rocznica beatyfikacji wielkiego kapłana, społecznika, intelektualisty i katowiczanina – błogosławionego ks. Emila Szramka, proboszcza kościoła Mariackiego w latach 1926-1940. Przypadająca rocznica stała się okazją do ustanowienia przez obecnego proboszcza ks. Andrzeja Suchonia Nagrody im. Błogosławionego ks. Emila Szramka. Nagroda przyznawana jest raz w roku (począwszy od roku 2009) osobie odznaczającej się szczególnie wielką i znaczącą działalnością na rzecz dzisiejszych Katowic, w dziedzinach, które bliskie były bł. ks. Szramkowi (działalność charytatywna, edukacja, integracja społeczna, ekumenizm, biblioznawstwo, sztuka, piśmiennictwo, muzyka) przez Kapitułę. W skład Kapituły wchodzą: ks. dr. Andrzej Suchoń – przewodniczący Kapituły, prof. Grażyna Szewczyk, prof. Julian Gembalski, prof. Jan Malicki, prof. Józef Śliwiok, ks. dr Henryk Pyka, Józef Buszman, Jerzy Dolinkiewicz oraz Andrzej Dawidowski.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama