Ekumeniczny apel w sprawie wolności religijnej

Niezależnie od wysiłków poszczególnych państw i całej wspólnoty międzynarodowej, mniejszości religijne w różnych częściach świata wciąż padają ofiarą dyskryminacji, przemocy, wrogości i prześladowań z powodu swych przekonań.

Alarmuje w tej sprawie Światowa Rada Kościołów. Jej specjalny zespół, opracowujący raport na ten temat, spotkał się ostatnio (28 listopada – 2 grudnia) w Stambule w siedzibie patriarchatu Konstantynopola.

Uczestnicy ekumenicznego posiedzenia zwrócili uwagę, że podstawowe prawa dotyczące wolności religijnej są łamane zarówno przez władze, jak i przez jednostki: czy to działające we własnym imieniu, czy też jako członkowie grup większościowych. „Równość wszystkich wobec prawa, w odniesieniu do jakiejkolwiek społeczności i niezależnie od szczegółów ustawodawczych, powinna stanowić najbardziej ogólny standard w kwestii wolności religijnej” – podkreślono podczas spotkania w Stambule, w którym wzięło udział 30 ekspertów z 23 krajów świata.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama