Zakończyło się 34. Europejskie Spotkanie Młodych

W pięciodniowym spotkaniu, które przebiegało pod hasłem „Radość serca – pełnia życia” uczestniczyło ponad 30 tys. młodych ludzi, w tym przeszło 6 tys. Polaków.

W podobnym duchu wypowiedzieli się prezydent Niemiec Christian Wulff i kanclerz Angela Merkel, zaznaczając, że spotkanie młodzieży w Berlinie będzie miało dobry wpływ na tworzenie europejskiej wspólnoty narodów.


Pozdrowienia od przywódców religijnych i politycznych

Pozdrowienia i słowa poparcia dla Wspólnoty i uczestników spotkania nadesłali m.in.: Benedykt XVI, prawosławni patriarchowie Konstantynopola i Moskwy, anglikański arcybiskup Canterbury, zwierzchnicy Kościołów luterańskiego i reformowanego w Niemczech, a także przywódcy polityczni, np. sekretarz generalny ONZ Ban Ki Moon, prezydent i kanclerz Niemiec oraz Herman van Rompuy – przewodniczący Rady Europejskiej.

Papież zapewnił o swej łączności w modlitwie i zachęcił młodych Europejczyków, by „wszędzie na świecie torowali drogi zaufania”. „Wiecie dobrze, że zaufanie nie jest ślepą naiwnością. Wyzwala was ono z niewoli lęku; zaufanie, które czerpie z wiary w Chrystusa i z życia Ducha Świętego, w waszych sercach sprawia, że stajecie się bardziej przenikliwi i bardziej gotowi, by odpowiedzieć na wiele wyzwań i trudności, którym muszą dzisiaj sprostać mężczyźni i kobiety” – napisał Ojciec Święty.

Arcybiskup Canterbury Rowan Williams przypomniał, że „w Jezusie Bóg wziął na siebie ludzkie życie – okazał nam pełną solidarność, dzieląc naszą kruchość, nasze lęki i cierpienia i nawet naszą duchową udrękę, kiedy wydaje się, że Bóg jest daleko. I w tym samym czasie Jezus okazuje całkowite zaufanie, radość i wielkoduszność pośród tego wszystkiego”.

O potrzebie zaufanie i przezwyciężania nieufności napisali w swych orędziach również ks. Martin Junge, sekretarz generalny Światowej Federacji Luterańskiej i ks. Setri Nyomi, sekretarz generalny Światowego Aliansu Kościołów Reformowanych.

Sekretarz generalny Światowej Rady Kościołów pastor Olav Fykse Tveit zaznaczył, że „świat dzisiejszy jest pełen różnych obaw. Może to być bardzo bolesne dla wielu osób, szczególnie dla naszych młodych braci i sióstr (...)”. „Jeśli będziemy się trzymać razem, żarliwie wierząc, że nic nie może nas oddzielić od miłości Chrystusa, zdołamy zdecydowanie stawić czoła tym obawom. Dzięki temu będziemy wolni, żeby z odwagą służyć Bogu i innym ludziom. Wszyscy możemy mieć pozytywny wpływ na bieg historii, na losy nasze i świata” – zapewnił norweski pastor.

Przewodniczący Rady Europejskiej nawiązał do listu Brata Aloisa na obecne spotkanie w Berlinie, który przywołuje Jezusa Chrystusa, „zmartwychwstałego, obecnego pośród nas, złączonego z każdym więzią miłości, zarazem Tego, kto nas jednoczy”. Podkreślił znaczenie solidarności, mającej oparcie w Jezusie Chrystusie, przez którego i dzięki któremu wyraża się nasze człowieczeństwo i zyskuje sens, a także miłości, która nie jest abstrakcyjna czy ulotna.


List brata Aloisa

„Ku nowej solidarności” – taki tytuł nosił list przeora ekumenicznej Wspólnoty z Taizé na rok 2012, przygotowany na spotkanie w Berlinie. Przetłumaczony na 50 języków i ogłoszony26 grudnia, był przedmiotem rozważań podczas cotygodniowych spotkań w Taizé i w innych miejscach globu.

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | » | »»

TAGI| BERLIN, TAIZE