Pół wieku szukania jedności

Był 10 stycznia 1962 roku. Pierwsza modlitwa duchownych różnych wyznań w kościele św. Marcina na Starówce. Zanim ks. Aleksander Fedorowicz wygłosił homilię, zdążył jedynie powiedzieć, że Bóg jest miłością. Potem się rozpłakał.

To był iście kopernikański przewrót. Nie tylko zresztą dla Kościoła katolickiego – wspo­mina s. Maria Krystyna Rotten­berg, która po s. Joannie Lossow przejęła kierowanie Ośrodkiem Ekumenicznym Sióstr Francisz­kanek Służebnic Krzyża im. Jana XXIII „Joannicum” przy kościele św. Marcina.

Warszawa stała się pionierem spotkań ekumenicznych już na kilka miesięcy przed rozpoczęciem Soboru Watykańskiego II. Stało się to dzięki ks. Stanisławo­wi Mystkowskiemu, założycie­lowi Sekcji Ekumenicznej przy Studium Duszpasterskim kurii warszawskiej, franciszkance Jo­annie Lossow, nazywanej siostrą Joanną od Jedności, oraz luterańskiemu ks. Zygmuntowi Michelisowi, założycielowi i pierwszemu prezesowi Polskiej Rady Ekume­nicznej. I oczywiście kard. Stefa­nowi Wyszyńskiemu, który nie tylko pozwolił na zaproszenie do katolickiej świątyni innych chrześcijan, ale także na udział później ks. Mystkowskiego w nabożeń­stwie ekumenicznym w kościele ewangelicko-augsburskim Świętej Trójcy 22 stycznia 1962 r. Razem z nim modliło się tam 15 katolickich księży i dwie siostry zakonne.

Pół wieku szukania jedności   Od tego czasu w każdy ostatni czwartek miesiąca przy ołtarzu świętomarcińskiego kościoła przy ul. Piwnej ponownie stają duchow­ni różnych wyznań chrześcijańskich. Choć wiedzą, że wciąż nie mogą odprawić jednej Mszy św., za każdym razem modlą się o jedność. Z kolei w ostatnie środy miesiąca w kościele przy ul. Piwnej groma­dzą się młodzi ludzie zawiązani z duchowością Taizé. Ekumeniczne spotkania stały się też comiesięcz­ną tradycją Stowarzyszenia Pokoju i Pojednania „Efatha” kierowane­go przez Danutę Baszkowską.

Najważniejszymi inicjatywami ekumenicznymi pozostają jednak majowe Dni Biblijne oraz stycznio­wy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. W tym roku, po raz pierwszy w historii organizowa­nych od 1968 r. Tygodni Modlitw, materiały do ekumenicznych spo­tkań przygotowali chrześcijanie z Polski. Na całym świecie będą się one odbywać pod hasłem zaczerpniętym z Pierwszego Listu do Koryntian: „Przemienieni przez zwycięstwo Jezusa Chrystusa”.

Chociaż ścisły tydzień ekume­niczny trwa od 18 do 25 stycznia, w Warszawie i okolicach tradycyj­nie rozciąga się na cały miesiąc. Zwyczajem przyjętym w Polsce na nabożeństwach ekumenicznych stosowana jest gościnna wymiana kaznodziei. Jeżeli kazanie wygła­sza przedstawiciel jednego nurtu chrześcijaństwa, pozdrowienie do zgromadzonych przekazać mogą przedstawiciele innych tradycji.

«« | « | 1 | » | »»