Rozpoczął się Tydzień Ekumeniczny

Pod hasłem „Przemienieni przez zwycięstwo Jezusa Chrystusa”, rozpoczyna się dziś - i potrwa do 25 stycznia - Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Materiały do jego obchodów przygotowali – po raz pierwszy w historii – chrześcijanie z Polski. Nawiązują w nich m.in. do przyszłorocznych Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej.

W całej Polsce chrześcijanie różnych wyznań będą odwiedzać świątynie bratnich Kościołów i wspólnie modlić o pełną i widzialną jedność chrześcijan.

Jak poinformował bp Edward Puślecki z Kościoła ewangelicko-metodystycznego na hasło tegorocznych obchodów wybrano słowa: „Przemienieni przez zwycięstwo Jezusa Chrystusa”, zaczerpnięte z 1 Listu św. Pawła, Apostoła, do Koryntian.Polscy chrześcijanie zastosowali w materiałach dwa słowa klucze: „zwycięstwo” i „przemiana” - powiedział ks. Sławomir Pawłowski, sekretarz Rady ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski. - Przemiany i zwycięstwa to zagadnienia, które w Polsce niedawno przeżywaliśmy i tym doświadczeniem, na poziomie duchowym i w relacji do innych chrześcijan, chcemy się dzielić.Podczas nabożeństw ekumenicznych hierarchowie lokalnych Kościołów wygłoszą kazania w świątyniach innych Kościołów. Zgodnie z tradycją, podczas Tygodnia Ekumenicznego na nabożeństwa organizowane w świątyniach różnych wyznań, zapraszani są przedstawiciele bratnich Kościołów. Nie tylko uczestniczą oni we wspólnej modlitwie, ale i głoszą tam kazania.

W trakcie Tygodnia, w największych polskich miastach każdego dnia odbywać się będzie wspólne nabożeństwo ekumeniczne w świątyni jednego z siedmiu Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej (PRE) oraz w świątyniach Kościoła rzymskokatolickiego (który nie wchodzi w skład PRE).

Zwyczajem przyjętym w Polsce na nabożeństwach ekumenicznych jest gościnna wymiana kaznodziejów. Zgodnie z ustaleniami podjętymi przez PRE i Kościół rzymskokatolicki, na nabożeństwa należy zapraszać nie tylko duchownych i wiernych bratnich Kościołów, lecz również zachęcać wiernych własnego Kościoła do udziału w nabożeństwach w świątyniach i kaplicach Kościołów innej tradycji.

Szczególne znaczenie będzie miała Msza św., której kard. Kazimierz Nycz przewodniczyć będzie 19 stycznia w stołecznym kościele św. Marcina. To właśnie tam przed 50 laty odprawiono pierwsze nabożeństwo ekumeniczne. Ranga tego wydarzenia polega na tym iż miało ono miejsce na kilka miesięcy przed rozpoczęciem Soboru Watykańskiego II, który włączył oficjalnie Kościół rzymskokatolicki w nurt działalności ekumenicznej.

Z kolei specyfiką białostockiego Tygodnia Ekumenicznego jest trójgłos ekumeniczny, w którym głos zabiorą reprezentanci Kościoła katolickiego, protestanckiego i prawosławnego. Spotkanie odbędzie się 24 stycznia w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym. W dyskusji „Jak głosić Ewangelię współczesnemu człowiekowi?” wezmą udział: ks. Jan Kojło z Kościoła prawosławnego, Szymon Hołownia, przedstawiciel Kościoła rzymskokatolickiego, pastor Andrzej Seweryn z Kościół Chrześcijan Baptystów oraz ks. Tomasz Wigłasz reprezentujący Kościół Ewangelicko-Augsburski. Dyskusję zakończą ekumeniczne Nieszpory, podczas których kazanie wygłosi pastor Ireneusz Dawidowicz z Kościoła Chrześcijan Baptystów.

Hasło tegorocznych obchodów – "Przemienieni przez zwycięstwo Jezusa Chrystusa" – polscy chrześcijanie zaczerpnęli z 1 Listu św. Pawła do Koryntian. W specjalnym opracowaniu zwraca się uwagę, że pragnienie wolności i dążenie do pokonania wszelkiego rodzaju zniewolenia stały się jednym z najbardziej rozpoznawalnych rysów polskiej historii i doprowadziły do istotnych przemian w życiu narodu. „Jednak tam, gdzie pojawia się zwycięstwo, tam są i przegrani, którzy nie podzielają radości triumfatorów” – czytamy w opracowaniu.

Pochodzący z różnych Kościołów redaktorzy ekumenicznych materiałów zaznaczają, że szczególna historia naszego kraju skłoniła ich do głębszej refleksji nad znaczeniem takich pojęć jak „zwycięstwo” i „przegrana”, zwłaszcza że język, jakim mówi się o zwycięstwie, jest często postrzegany jako język triumfalizmu. „Chrystus jednak pokazuje nam, że zwycięstwo można pojmować zupełnie inaczej!” – piszą polscy chrześcijanie.

W materiałach jest także nawiązanie do nadchodzących Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej. „Miliony kibiców będą oczekiwać wiadomości o zwycięskich drużynach grających w tej części Europy. Mistrzostwa mogą nas skłonić do zastanowienia się nad trudnym losem tych, którzy nie wygrywają – nie tylko w sporcie, ale w ogóle w życiu” – zaznaczają redaktorzy opracowania. Dodają, że rywalizacja jest stale obecna nie tylko w sporcie, ale też w polityce, biznesie, kulturze, a nawet w życiu kościelnym.


 

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan trwa od 18 do 25 stycznia. Termin ten został zaproponowany przez pioniera ruchu ekumenicznego, Paula Wattsona z USA, aby obejmował czas między dniem wspominającym św. Piotra (18 stycznia – niegdyś w rzymskim kalendarzu święto katedry Apostoła), a dniem upamiętniającym św. Pawła (25 stycznia – święto jego nawrócenia), co miało mieć symboliczne znaczenie.

Na półkuli południowej, gdzie w styczniu zwykle trwają wakacje, Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan jest zazwyczaj obchodzony w innym terminie, np. w okresie obejmującym święto Pięćdziesiątnicy, co również zyskuje rangę symbolu.

Warto dodać, że autorami materiałów na ubiegłoroczny Tydzień Ekumeniczny byli chrześcijanie z Jerozolimy, którzy wybrali też, pochodzące z Dziejów Apostolskich hasło obchodów: „Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach” (Dz 2,42).

Tygodnie Modlitw o Jedność Chrześcijan przygotowywane przez Światowa Radę Kościołów i Papieską Radę ds. Popierania jedności Chrześcijan odbywają się od 1968 r.

Od kilkudziesięciu lat poszczególne kraje przygotowują projekt wyjściowy obchodów Tygodnia ekumenicznego, który potem jest zatwierdzany przez Papieską Radę ds. Popierania Jedności Chrześcijan oraz Komisję „Wiara i Ustrój” Światowej Rady Kościołów.

W Polsce w przygotowywaniu i obchodach Tygodnia uczestniczy Polska Rada Ekumeniczna (PRE) i Kościół rzymskokatolicki.

W skład PRE, która formalnie zarejestrowana została w 1946 r., wchodzą: Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół Ewangelicko-Reformowany, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, Kościół Polskokatolicki, Kościół Starkokatolicki Mariawitów i Kościół Chrześcijan Baptystów.

Materiały na Tegoroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan na stronie http://www.ekumenia.pl/

«« | « | 1 | » | »»