Sposób na rozwój chrześcijaństwa

Wierność Tradycji Kościoła oraz nowe, skuteczne metody ewangelizacji to zdaniem patriarchatu moskiewskiego sposób na rozwój chrześcijaństwa w Rosji.

Stanowisko to przedstawił metropolita Hilarion Ałfiejew. W patriarchacie stoi on m.in. na czele Komisji Teologiczno-Biblijnej. To właśnie ona wypracowuje stanowiska w aktualnych kwestiach kościelnych i przygotowuje rosyjską Cerkiew na prawosławny sobór powszechny.

Metropolita podkreśla, że prawosławie swoimi korzeniami sięga nauczania Kościoła apostolskiego i nie potrzebuje poszukiwania nowych rozwiązań teologicznych. Raczej konieczna jest wierność Tradycji Ojców Kościoła, ponieważ od tego zależy jego przyszłość. Problem stanowi przekaz misyjny, w którym należy poszukiwać form głoszenia Ewangelii skutecznych i zrozumiałych dla współczesnego człowieka.

Gdy chodzi o Powszechny Sobór Prawosławia, zdaniem Hilariona, nie należy wysuwać na nim spornych, na razie nierozwiązalnych problemów. Do nich zalicza on kwestię prymatu w prawosławiu. Należy odpowiedzieć również na pytanie, jakim powinien być ten sobór.

Komisja kierowana przez metropolitę Hilariona pracuje nad problemami prymatu w prawosławiu, procedury udzielania autokefalii lokalnym Kościołom prawosławnym i dyptychów, czyli spisów hierarchów prawosławnych wymienianych w liturgii. Przygotowane na ten temat dokumenty, po akceptacji władz kościelnych, będą wyrażać oficjalne stanowiska rosyjskiego prawosławia.
 

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama