Chrystus a nie mamona jest źródłem życia

O tragedii współczesnego świata, który wyrzeka się Chrystusa i na próżno szuka nieśmiertelności w dobrach materialnych, pisze patriarcha ekumeniczny z Konstantynopola w przesłaniu na Wielkanoc. Prawosławni będą ją obchodzić w najbliższą niedzielę.

Bartłomiej I zaznacza, że we współczesnym świecie żądza dóbr materialnych jest tak wielka, iż uzasadnia ona zabijanie czy pozbawianie innych ludzi podstawowych środków do życia. Ci, którzy tak postępują, skazują się jednak na wieczną śmierć – ostrzega duchowy zwierzchnik prawosławia.

Hierarcha przypomina, że źródłem nieśmiertelności jest jedynie zmartwychwstały Chrystus. Ten, kto jest z Nim zjednoczony, żyje również po śmierci, pozostaje w komunii z żyjącymi, wspomaga ich radą i modlitwą. Takie jest doświadczenie prawosławia – pisze Bartłomiej I. Zachęca on zatem wszystkich wiernych, aby nie ufali dobrom materialnym, lecz trwali w jedności z Chrystusem i naśladowali Go, pomagając zwłaszcza tym, którzy zostali pozbawieni środków do życia. Warto zauważyć, że najbliższymi adresatami orędzia patriarchy są prawosławni Grecy, którzy bardzo dotkliwie doświadczają skutków kryzysu gospodarczego.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama