Nie pogłębiać konfliktu w Sudanie

Wspólną troskę z powodu eskalacji konfliktu zbrojnego między Sudanem i Sudanem Południowym wyraziły Światowa Rada Kościołów (WCC) i Panafrykańska Konferencja Kościołów (AACC).

Wezwały one obydwie strony konfliktu do podjęcia koniecznych wysiłków, by uniknąć dalszego pogarszania się sytuacji w tym rejonie świata.

Ekumeniczne organizacje apelują o wzajemne poszanowanie integralności terytorialnej każdego z państw. Niezbędne wydaje się natychmiastowe zawieszenie broni, zwłaszcza w rejonie spornego granicznego miasta Heglig, gdzie w walkach zginęło ostatnio kilkaset osób. Wzywają także rząd Kenii oraz przedstawicieli różnych organizacji afrykańskich i międzynarodowych do wzmożenia wysiłków dyplomatycznych mogących powstrzymać eskalację tego konfliktu i ogromne straty ludzkie, jakie z sobą niesie.

Światowa Rada Kościołów i Panafrykańska Konferencja Kościołów zapewniają wspólnoty chrześcijańskie Sudanu o swojej łączności i solidarności w modlitwie. Deklarują też nieustanną gotowość do udzielenia niezbędnego wsparcia Sudańskiej Radzie Kościołów w działaniach na rzecz pokoju i pojednania między mieszkańcami obydwu zwaśnionych państw.

«« | « | 1 | » | »»