Jeden chrzest, jedna wiara

Wzajemne uznanie chrztu przez różne Kościoły chrześcijańskie, prawo azylowe i nowe rozporządzenia dotyczące zapobiegania nadużyciom seksualnym to niektóre z tematów podjętych przez zebranie plenarne episkopatu Szwajcarii.

Biskupi tego kraju, zebrani w klasztorze benedyktyńskim Einsiedeln, zajmowali się głównie sprawą aktualizacji obowiązującego od 1973 r. porozumienia między Federacją Kościołów Protestanckich Szwajcarii i Kościołem katolickim o wzajemnym uznaniu udzielonego w tych Kościołach chrztu.

Projekt nowej umowy w tej kwestii ma objąć także inne wspólnoty chrześcijańskie zrzeszone w platformie CTEC (Wspólnota pracy Kościołów chrześcijańskich Szwajcarii). Wychodzi on naprzeciw podpisanej w 2005 r. Europejskiej Karcie Ekumenicznej, a także katolicko-protestanckiemu raportowi na temat sakramentu chrztu, opublikowanemu w tym roku.

W odniesieniu do innych tematów biskupi podkreślili konieczność skupienia się na godności i prawach człowieka w kontekście osób ubiegających się o azyl w Szwajcarii. Przypomnienie o międzyludzkiej solidarności i sprawiedliwości ma bezpośredni związek z zapowiedziami wprowadzenia w tym kraju nowego, zaostrzonego prawa azylowego.

Biskupi przypominają w tym kontekście słowa Benedykta XVI wypowiedziane w Arezzo: być solidarnym z biednymi, to uznać projekt Boga Stwórcy, który uczynił wszystkich ludzi jedną rodziną.

«« | « | 1 | » | »»