"Umacniajmy dialog miłości i prawdy"

Do Rzymu przybyła delegacja Patriarchatu Ekumenicznego na jutrzejsze uroczystości śś. Piotra i Pawła.

Coroczna wymiana delegacji między Kościołami Konstantynopola i Rzymu z okazji świąt ich głównych patronów trwa już od ponad 40 lat. Przedstawiciele Watykanu udają się do Stambułu w listopadzie na uroczystość św. Andrzeja Apostoła, a prawosławni przybywają do Rzymu w czerwcu.

Obowiązkiem naszych Kościołów jest nieustanne umacnianie i rozwijanie dialogu miłości i prawdy, istniejącego między nimi – napisał patriarcha Konstantynopola Bartłomiej I. Przesłał on, jak co roku, papieżowi okolicznościowe przesłanie z okazji przypadającej 29 czerwca uroczystości świętych apostołów Piotra i Pawła – patronów Kościoła katolickiego. List honorowego zwierzchnika światowego prawosławia przekazała Ojcu Świętemu delegacja Patriarchatu, której przewodniczył osobisty wysłannik Bartłomieja – metropolita Francji Emanuel.

„Wspomnienie tych świętych apostołów [Piotra i Pawła], którzy często omawiali między sobą sprawy dotyczące ich walki apostolskiej, przypomina nam dialog naszych Kościołów i nasz obowiązek popierania go w celu uzyskania upragnionej jedności w wierze, pokoju i miłości” – stwierdza dokument patriarchy. Przywołuje słowa swego dawnego poprzednika na stolicy patriarszej – św. Jana Chryzostoma, iż „Bóg mówi do nas nieustannie. Nigdy nie ustaje w zachęcaniu nas, nigdy nie zniechęca się, choć my robimy tak zły użytek z Jego rad”.

Bartłomiej zwrócił uwagę, że jedynym w swoim rodzaju przywilejem człowieka jest słowo, co różni go od innych istot żywych i co pozwala mu kierować się ku źródłom Słowa, czyli Trójjedynej boskości. „Coraz bardziej trwamy w dialogu między sobą, coraz bardziej zbliżamy się do prawdy, gdyż w toku dialogu omawia się punkty widzenia, sprawdza się tezy, znajduje się punkty porozumienia i zgody, aby dojść wreszcie do życia «prawdziwie w miłości» (Ef 4, 15)” – czytamy w przesłaniu.

Jego autor podkreśla, iż „dzięki dialogom i modlitwie (...) mamy nadzieję, że Pan uzna za właściwe objawić uczestnikom dialogu prawdę, która się spełnia w Jego Osobie, aby narodziła się owa jedność w wierze, która w sposób niepodważalny znajduje się w Chrystusie”. Ewentualne niepowodzenie wysiłków ludzkich nie powinno odwodzić nas od dalszego prowadzenia dialogu miłości i prawdy, ponieważ zawsze musi przeważać nadzieja na osiągnięcie celu, albowiem niewątpliwie to Pan chce, abyśmy my – Jego uczniowie – byli jedno.

Patriarcha zapewnił, że „Prawosławny Kościół Wschodu w jego pokornej osobie jest zawsze gotów do każdego dialogu, zwłaszcza teologicznego, jaki prowadzą nasze bratnie Kościoły, w nadziei, że podjęcie dialogu po raz 77 zostanie uwieńczone osiągnięciem tak upragnionego konsensusu i że Jego Kościół będzie taki, jak On tego pragnie: jedna owczarnia i jeden pasterz”.

Autor przesłania wyraził również nadzieję, że w łonie chrześcijaństwa, szczególnie „obu naszych bratnich Kościołów” będą zawsze rozmówcy dobrej woli, dzięki którym dialog winien postępować naprzód bez biadolenia ani osłabienia. „W ten sposób zostanie osiągnięta ta jedność chrześcijaństwa, która stanowi dowód boskiej misji naszego Pana Jezusa Chrystusa” – dodał Bartłomiej I.

Życzył papieżowi radosnych obchodów święta patronalnego „czcigodnego Kościoła Rzymu z całym episkopatem, duchowieństwem i wiernymi”. „Wyrażamy naszą głęboką miłość w Panu, nasze uściski, nasze braterskie życzenia i nasz najwyższy szacunek” – zakończył swój dokument honorowy zwierzchnik światowego prawosławia.

Benedykt XVI przyjął 3-osobową delegację Patriarchatu Konstantynopola z metropolita Emanuelem z Francji na czele dziś rano w Watykanie.

Zwyczaj wzajemnego wysyłania delegacji z Watykanu i Konstantynopola na główne święta patronalne obu Kościołów: św. Piotra i Pawła – 29 czerwca w Rzymie oraz św. Andrzeja – 30 listopada w Stambule sięga drugiej połowy lat sześćdziesiątych XX wieku. Po raz pierwszy przedstawiciele Patriarchatu wzięli udział w takich uroczystościach w Watykanie w dniach 28-30 czerwca 1967, delegaci watykańscy uczestniczyli natomiast w obchodach w Konstantynopolu w dniach 29-30 listopada 1969. Od tamtego czasu jest to regularna praktyka, przy czym kilkakrotnie na czele delegacji stali zwierzchnicy obu Kościołów. Tak było w 1979, gdy do Stambułu udał się Jan Paweł II i w 2006, gdy siedzibę patriarchy odwiedził Benedykt XVI. A patriarcha Bartłomiej przebywał w tym czasie w Rzymie m.in. w latach 1995 i 2004.

«« | « | 1 | » | »»

TAGI| EKUMENIZM

Reklama

Reklama

Reklama