"Braterski dialog z katolikami Polski"

Przed rozpoczynającą się jutro wizytą patriarchy moskiewskiego i Wszechrusi Cyryla w Polsce, nadzieję na ocieplenie relacji między Rosjanami i Polakami wyraził metropolita Hilarion Ałfiejew.

Zdaniem przewodniczącego Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego jest to wyzwanie obecnego czasu stojące przed chrześcijanami Europy, a nie wymóg koniunktury politycznej.

Prawosławny hierarcha wyraził przekonanie, że stosunki między narodami polskim i rosyjskim, mimo historycznych wydarzeń będących przyczyną wzajemnej nienawiści, wrogości, mogą i powinny ulec polepszeniu. Według metropolity Hilariona w czasach odrzucenia przez Europę dziedzictwa chrześcijańskiego, krytykowania tradycyjnych wartości przez „adeptów poprawności politycznej i wojującej sekularyzacji”, chrześcijanie powinni wspólnie bronić swojej wizji cnót i sprawiedliwości. „Kierując się powyższymi założeniami, podjęliśmy braterski dialog z katolikami Polski, którego zwieńczeniem powinno być podpisanie dokumentu o pojednaniu obu narodów” – podkreślił rosyjski hierarcha.

Treść dokumentu, który mają podpisać przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Józef Michalik i patriarcha Cyryl, wyklucza zdaniem Hilariona akcenty polityczne, a opiera się wyłącznie na chrześcijańskiej koncepcji grzechu i przebaczenia. Bez niej pojednanie obu narodów byłoby jedynie pustosłowiem. Metropolita ujawnił, że w dokumencie zawarty jest apel hierarchów obu Kościołów do narodów polskiego i rosyjskiego o wzajemne „pojednanie, przyjaźń, miłość braterską, w oparciu o szczerą wiarę wspomaganą przez łaskę Boga uświęcającą wszelkie dobre dzieła”.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama