"Nasza jedność jest przypieczętowana"

W prawosławnej katedrze pw. św. Marii Magdaleny w Warszawie uroczyście powitano patriarchę Moskwy i Całej Rusi Cyryla, który przybył dziś z czterodniową wizytą do Polski.

Zwierzchnik Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego (RKP) przewodniczył tam doksologii - nabożeństwu oddającemu chwałę Trójcy Świętej. Odprawiane jest ono według schematu nieszporów, są więc śpiewane psalmy, jak w każdym nabożeństwie wieczornym.

W katedrze i przed nią zgromadzili się prawosławni chrześcijanie, mieszkający w stolicy. Obecni byli także: przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Józef Michalik, nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore, metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz i ordynariusz warszawsko-praski abp Henryk Hoser.

Nadjeżdżający patriarcha został powitany biciem w dzwony. Po powitaniu z wiernymi zebranymi przed świątynią zwierzchnik RKP wszedł do katedry, gdzie w dwóch szeregach czekali na niego duchowni w szatach liturgicznych. Cyryl I przeszedł między nimi w towarzystwie biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (PAKP) na czele z metropolitą warszawskim i całej Polski Sawą. On też wygłosił sprzed ikonostasu powitalne przemówienie.

- Wierzę, że wizyta Jego Świątobliwości Cyryla i nasze wspólne świadectwo o Chrystusie posłuży jak najlepiej dziełu Bożemu, naszym narodom, naszym państwom i całemu chrześcijaństwu - powiedział hierarcha. Podkreślił, że jest to wizyta historyczna, która wpisuje się w dzieje polskiego Kościoła prawosławnego, gdyż patriarcha Moskwy i Całej Rusi po raz pierwszy odwiedza polski Kościół prawosławny, aby w modlitwie połączyć się z jego wiernymi, błogosławić i w braterskim duchu spotkać się z przedstawicielami Kościoła rzymskokatolickiego i innych Kościołów oraz przywódcami Polski.

Witając Dostojnego Gościa słowami Pisma Świętego: „Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie”, metropolita Sawa przypomniał, że patriarcha nie po raz pierwszy odwiedza nasz kraj, gdyż wcześniej odwiedzał Polskę jako metropolita smoleński. - Wszyscy Was znają i każdy Wasz pobyt w naszym kraju wspominamy z sympatią i miłością - dodał zwierzchnik PAKP.

- Wasza obecna wizyta jako zwierzchnika wielkiego świętego Kościoła rosyjskiego, z którym jesteśmy połączeni więzami duchownymi i historycznymi, ma duże znaczenie w wymiarze kościelnym i społeczno-państwowym. Witając Waszą Świątobliwość, przyjmujemy Was z otwartym sercem, braterską miłością i nadzieją, że wizyta Wasza będzie owocna w szerokim rozumieniu tego słowa, jak też posłuży dobru świętego prawosławia oraz naszych narodów: polskiego i rosyjskiego - mówił metropolita Sawa.

Zwrócił uwagę, że we współczesnym podzielonym świecie prawosławie ma szczególne zadanie: jego duchowość, modlitwa i świadectwo są bardzo potrzebne współczesnemu światu. - Nie naruszając nauki i kanonu świętego Kościoła prawosławnego, zawsze starało się ono dążyć do dialogu ze wszystkimi, pragnąc nieść świadectwo prawdy Pańskiej. To jest nasze zadanie i nasza powinność względem Boga i otaczającego nas świata. Wasza Świątobliwość, wierzymy że nasze wspólne świadectwo o tych wartościach będzie dobrze służyło współczesnemu społeczeństwu i zapisze się w historii - zaznaczył zwierzchnik PAKP.

Hierarcha przypomniał, że nasz Zbawiciel Jezus Chrystus pokazał nam, że człowiekowi obce powinny być: wrogość, nienawiść, szowinizm, nacjonalizm.

Życzył patriarsze „błogosławionego i przyjemnego pobytu na polskiej ziemi”. - Błogosławię wizytę Świątobliwego Patriarchy Cyryla na naszej ziemi! Mnogaja leta, swiatiejszyj Władyko! - zakończył metropolita warszawski i całej Polski.

W odpowiedzi patriarcha Cyryl podziękował za „braterskie zaproszenie do odwiedzenia Najświętszego Polskiego Kościoła Prawosławnego”. Przyznał, że z wieloma tutejszymi biskupami łączą go „długie lata dobrych, braterskich stosunków i współpracy”. Przypomniał też, że już wcześniej wielokrotnie miał okazję przebywać w tej katedrze.

- Po raz pierwszy patriarcha moskiewski i całej Rusi odwiedza Polskę. Niemniej jednak nasze stosunki mają długą i chwalebną historię. Zarówno na Ruś, jak i do Polski chrześcijaństwo tradycji wschodniej przynieśli uczniowie Świętych Braci, Równych Apostołom Cyryla i Metodego, Nauczycieli Słowiańskich. I ta wschodnia tradycja chrześcijańska obecna była na wielu ziemiach polskich w tym samym czasie, gdy wielki książę Mieszko I jednoczył je w jedno państwo - zaznaczył zwierzchnik RKP.
 

«« | « | 1 | 2 | » | »»