Boże upodobanie

To mówi Pan: «Mędrzec niech się nie szczyci swą mądrością, siłacz niech się nie chełpi swą siłą ani bogaty niech się nie przechwala swym bogactwem. Raczej chcąc się chlubić, niech się szczyci tym, że jest roztropny i że Mnie poznaje, iż jestem Jahwe, który okazuje łaskawość, praworządność i sprawiedliwość na ziemi – w tym to mam upodobanie» – wyrocznia Pana. (Jr 9,22-23)

Wystarczy przejść pomiędzy półkami pierwszej lepszej księgarni, aby zorientować się, co cenią ludzie: piękno, bogactwo, swobodę wydawania pieniędzy, siłę fizyczną, wszelkiego rodzaju przyjemności oraz władzę. Miliony ludzi o tym czytają, marzą i myślą. Wielu z nich ciężko pracuje, by posiąść tych dóbr jak najwięcej. Bóg tymczasem mówi: „Jeśli będziecie za tym gonić, umknie wam to, co naprawdę ważne”.

Gloryfikujemy ludzi, miejsca i rzeczy, które dają nam najwięcej przyjemności. Myślimy o nich, wychwalamy i nie możemy się doczekać, by opowiadać o nich naszym przyjaciołom. Bóg mówi jednak, że prawdziwie mądry człowiek nie szczyci się tym, co materialne, ale raczej rzeczą niematerialną o bezcennej wartości: bogatą, bliską i głęboką relacją z Bogiem.

Stajemy się tym, co wypełnia nasz umysł. Jeśli skupiamy się na bogactwach i dobrach materialnych, czynimy je miarą, którą mierzymy własną i cudzą wartość. Jeśli jednak to Bóg jest obecny w naszych myślach, coraz bardziej się do Niego upodabniamy. Jak to możliwe? Bóg jest źródłem lojalnej miłości, dobrego osądu i mądrości oraz właściwych wyborów, które pomagają ludziom żyć. Jeżeli często kierujemy nasze myśli ku Bogu, On pozwala nam czerpać z tego źródła.

Upodabnianie się do Boga nie wiąże się jedynie z ciężką pracą i samodyscypliną. Chodzenie Bożymi ścieżkami – czyli porzucanie rzeczy, które obiecują życie, a dają śmierć, i wybieranie tego, co przynosi chwałę Bogu – będzie podobać się zarówno nam, jak i Bogu.

Mamy wybór: widzialne, ale bezwartościowe lub niematerialne, ale cenne.

Dlaczego rzeczy widzialne, takie jak piękno czy bogactwo, wydają się nam niezwykle atrakcyjne? Co nam obiecują, a czym obdarowują?

W jaki sposób mogłoby się zmienić twoje życie, gdybyś miał prawdziwe upodobanie w łaskawości, praworządności i sprawiedliwości?

Główną przyczyną smutku i poczucia klęski jest oddawanie tego, czego pragniesz najbardziej za to, czego pragniesz teraz. ZIG ZIGLAR

***

Powyższy tekst jest refleksją na 29 IX, pochodzącą z książki Inspiracje na każdy dzień roku. Publikacja ukazała się nakładem oficyny Vocatio.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama