Męstwo, stałość i nieugiętość

Patriarcha moskiewski podkreślił męstwo, stałość i nieugiętość Benedykta XVI w zachowywaniu tradycyjnych wartości chrześcijańskich.

O jego pontyfikacie zwierzchnik Kościoła prawosławnego Cyryl I rozmawiał wczoraj w Moskwie z Aleksandrem Awdiejewem, ambasadorem Rosji w Watykanie. Cyryl I zaznaczył, że bez wierności tym tradycjom Kościół przestaje istnieć i przemienia się „w konglomeraty różnych organizacji chrześcijańskich”. Zdaniem zwierzchnika rosyjskiego prawosławia zachodnie chrześcijaństwo znalazło się „w bardzo ciężkim położeniu”, dlatego postawa wierności najważniejszym fundamentom tradycji apostolskiej wobec głównych problemów współczesności budzi największy szacunek wobec Benedykta XVI.

Cyryl I wskazał na odwagę Papieża, który wydarzenia we współczesnym świecie komentuje z punktu widzenia tradycji apostolskiej. Według patriarchy moskiewskiego tą samą drogą kroczy rosyjskie prawosławie, co wskazuje na wspólne podejście obydwu Kościołów do problemów współczesności. Patriarcha uważa, że patriarchat moskiewski i Kościół rzymskokatolicki powinny pomyśleć nad współpracą, aby słowa chrześcijańskiego przepowiadania Ewangelii stały się przekonujące dla Wschodu i Zachodu.

«« | « | 1 | » | »»