O wolności religijnej w Stambule

Pod hasłem "Wolność religijna dzisiaj. Edykt Mediolański cesarza Konstantyna po 1700 latach" w Stambule rozpoczyna się 17 maja dwudniowe seminarium poświęcone wolności religijnej w Europie.

Jego organizatorami są prawosławny Patriarchat Konstantynopola i Rada Konferencji Biskupich Europy (CCEE), a gospodarzem spotkania jest duchowy zwierzchnik światowego prawosławia, patriarcha Bartłomiej I. Okazją po temu jest 1700. rocznica ogłoszenia przez cesarzy Konstantyna i Licyniusza Edyktu Mediolańskiego. Kładł on kres prześladowaniom chrześcijan w Cesarstwie Rzymskim, zapewniał im pełną wolność religijną, zezwalał na przechodzenie na nową wiarę dotychczasowych wyznawców religii rzymskiej i innych oraz zwracał Kościołowi wszystkie skonfiskowane mu wcześniej świątynie i posiadłości.

Na zaproszenie patriarchy do Stambułu przybyły delegacje Kościołów prawosławnych i katolickiego z naszego kontynentu. Program seminarium przewiduje omówienie historycznych, prawnych i politycznych aspektów wolności religii w Europie i na całym świecie. Referaty ukazujące te zagadnienia z punktu widzenia różnych wspólnot religijnych wygłoszą m.in. naczelny rabin Turcji Ishak Haleva, muzułmanin Cemal Uşak z Platformy Dialogu Międzykulturowego oraz przedstawiciele katolików i prawosławnych. Przewidziano również wystąpienie reprezentanta władz tureckich. Politycy i naukowcy przedstawią opracowania nt. rzeczywistości wolności religijnej w dzisiejszym świecie oraz związków między religią, polityką i społeczeństwem.

Po powitaniu wszystkich przez patriarchę Bartłomieja obrady prowadzić będą przewodniczący CCEE kard. Péter Erdő z Budapesztu i prawosławny metropolita Francji Emanuel. Spotkanie zakończy się 18 maja nawiedzeniem przez jego uczestników miejsca śmierci cesarza Konstantyna.

Uzasadniając wybór tematu i potrzebę przeprowadzenia takiej konferencji wspomniany metropolita Emanuel zwrócił uwagę, że w 1700 lat po ogłoszeniu Edyktu chrześcijanie nadal umierają na świecie za swe przywiązanie do Chrystusa, podczas gdy w Europie mnożą się wobec nich akty nietolerancji i dyskryminacji. "Dlatego uznaliśmy za właściwe przypomnienie rocznicy tego ważnego dokumentu dla dziejów Europy przez zorganizowanie obecnego seminarium" – oświadczył hierarcha prawosławny. Wyraził przy tym przekonanie, że pozwoli ono spojrzeć jeszcze raz na dzisiejszy stan wolności religijnej w Europie i na świecie, "ze świadomością, że chrześcijaństwo jest darem dla społeczeństw, które je przyjęły".

Zdaniem Emanuela, Patriarchat Konstantynopola jest bardzo zaangażowany wraz z innymi Kościołami prawosławnymi do nasilenia wspólnoty i współpracy z Kościołem katolickim, zwłaszcza w Europie za pośrednictwem CCEE, na rzecz dawania wspólnego świadectwa Ewangelii i troski o wolność religijną na świecie. "Pobudza nas do tego męczeństwo tak wielu chrześcijan, szczególnie w naszych czasach i to seminarium ma być znakiem naszej bliskości i naszego zaangażowania, aby chrześcijanie mogli wszędzie swobodnie żyć i dawać świadectwo swojej wiary” – powiedział metropolita Francji.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama