Ukraina: protestanci wzywają do działania

Przedstawiciele wyznań protestanckich na Ukrainie wezwali organizacje religijne, duchowieństwo i duszpasterzy do wspólnego działania na rzecz rozwiązania trudnej sytuacji w kraju.

„Niezależnie od preferencji politycznych, wzywamy do aktywnego uczestnictwa w życiu ukraińskiego społeczeństwa i do odpowiedzialności społecznej. Ponieważ «wiara bez uczynków jest martwa» (Jk 2, 17. 20. 26), apelujemy o udzielanie na wzór Miłosiernego Samarytanina konkretnej pomocy ofiarom i osobom potrzebującym w związku z ostatnimi wydarzeniami: represjami wobec znajdujących się na Majdanie działaczy, groźbami wobec ukraińskiego Kościoła greckokatolickiego, przyjęciem 16 stycznia szeregu niekonstytucyjnych przepisów i eskalacją konfliktu 19 stycznia 2014 r.” – czytamy w oświadczeniu. Autorzy dokumentu zaznaczają, że do krwawych starć na Majdanie doszło już 30 listopada. Zatem teraz Kościoły nie mogą pozostać obojętne wobec aktualnych wydarzeń.

„Zarówno na Majdanie w Kijowie, jak i w całym kraju wyraża się uzasadnione żądania wobec władz – piszą ukraińscy protestanci. – Ludzie domagają się od nich poszanowania wolności, godności i praw człowieka, wypełniania swych konstytucyjnych obowiązków na rzecz dobra wspólnego i nie nadużywania władzy, która została im powierzona przez naród ukraiński” – czytamy w dokumencie. Jego autorzy przypominają również rządowi i protestującym o Bożym przykazaniach miłości i przebaczenia. Bez nich zachodzi zawsze niebezpieczeństwo, że pragnienie sprawiedliwości może doprowadzić do chaosu i przemocy. Stąd tak ważne jest współdziałanie wszystkich na rzecz pokojowego rozwiązania obecnego konfliktu na Ukrainie.
 

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama