Echa sytuacji na Ukrainie

W Petersburgu m.in. metropolita Hilarion Ałfiejew oraz pastor protestancki Witalij Własienko odpowiadali na pytania dziennikarzy. Natomiast na Ukrainie tamtejsi zwierzchnicy religijni jednomyślnie udzielili poparcia aktualnym władzom i wezwali do zachowania integralności terytorialnej kraju.

W Petersburgu po sesji plenarnej międzywyznaniowego chrześcijańskiego komitetu doradczego, poświęconej sprawom rodziny, odbyło się spotkanie jej uczestników z mediami. Metropolita Hilarion Ałfiejew z patriarchatu moskiewskiego, abp Paolo Pezzi i pastor protestancki Witalij Własienko odpowiadali na pytania dziennikarzy, dotyczące tematu sesji i także sytuacji na Ukrainie.

Metropolita Hilarion potwierdził, że problem sytuacji na Ukrainie omawiany był przez uczestników sesji. Podkreślił, że przedstawiciele wszystkich obecnych na sesji Kościołów ze współczuciem odnosili się do wydarzeń na Ukrainie, modlili się za ofiary śmiertelne „zbrojnego”, jak powiedział, protestu obywatelskiego oraz o pokój na ziemi ukraińskiej. Zaznaczył, że uczestnicy sesji byli przekonani o konieczności zachowania i przestrzegania praw wszystkich wierzących na Ukrainie, o niedopuszczalności mieszania się władz politycznych w sprawy kościelne oraz prób siłowego zawłaszczania obiektów sakralnych. Zdaniem metropolity Hilariona sytuacja polityczna zawsze może ulegać zmianom, a Kościół istnieje tam od wieków, dlatego należy go szanować i zachowywać prawa wszystkich wierzących.

***

Natomiast zwierzchnicy religijni na Ukrainie jednomyślnie udzielili poparcia aktualnym władzom i wezwali do zachowania integralności terytorialnej kraju. Stanowczo sprzeciwili się również podziałom na tle religijnym.

Liderzy różnych grup wyznaniowych, w tym Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego, tworzą Wszechukraińską Radę Kościołów i Organizacji Religijnych. Przedwczoraj spotkali się oni z przewodniczącym Rady Najwyższej Ukrainy Ołeksandrem Turczynowem, a następnie wydali oświadczenie, w którym zapewnili o swym uznaniu dla władz i potępili wszelkie próby dzielenia kraju. Wezwali też do jak najszybszego przywrócenia pełnego porządku konstytucyjnego oraz wszystkich praw obywatelskich.

Nawiązując do wcześniejszych oświadczeń, Wszechukraińska Rada Kościołów i Organizacji Religijnych potępiła wszelkie tendencje separatystyczne. Ponadto sprzeciwiono się podżeganiu do wrogości między mieszkańcami różnych części kraju czy członkami mniejszości narodowych i religijnych.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama