Zwierzchnik polskich luteran o 25 latach wolności

- W 1989 r. zmieniło się wszystko. Zostałem wtedy ordynowany na księdza. Pół roku później zwołano Okrągły Stół, a jeszcze kilka miesięcy później upadł Mur Berliński – mówił podczas konferencji luterańskich biskupów Kościołów Europy Środkowo-Wschodniej we Wrocławiu biskup Jerzy Samiec, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.

 Konferencja poprzedziła rozpoczynające się 4 lipca Spotkanie Chrześcijan Europy Środkowo-Wschodniej, na którym oczekiwanych jest około 4 tys. uczestników z kraju i zagranicy.

Lata 90. naznaczone były dynamizmem. Powstała Ustawa o Stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Mogliśmy rozwinąć działalność charytatywną – Diakonię. Założyliśmy ośrodek wydawniczy z wydawnictwem i drukarnią. Stworzyliśmy Centrum Misji i Ewangelizacji. Wcześniej to wszystko nie byłoby możliwe – wymieniał biskup. Zaznaczył też, że Kościół utracił znaczącą liczbę wiernych w okresie komunizm. Zaczęła się ona stabilizować na przełomie tysiącleci, aby móc współcześnie odnotować przyrost wiernych. Rokrocznie wstępuje do naszego Kościoła około 250-300 osób w skali kraju, to pozwala na rozwój kościoła, który dziś liczy 70 tys. wiernych – podkreślał. Zaznaczył też, że współcześnie podejmowane są nowe wyzwania, jak dyskusja nad wprowadzeniem ordynacji kobiet na księży, większe zaangażowanie świeckich w podejmowaniu odpowiedzialności za życie parafii, modyfikacja prawa kościelnego, dalszy rozwój Diakonii, która stanowi wizytówkę polskiego luteranizmu.

Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce dzieli się na 6 diecezji z 70 tys. wiernych i 161 duchownymi, którzy pracują w 134 parafiach. Polski luteranizm sięga korzeniami pierwszej połowy XVI w. i odwołuje się do Reformacji wittenberskiej. Kościół jest członkiem Światowej Federacji Luterańskiej. Funkcję zwierzchnika pełni wybierany na 10-letnią kadencję biskup.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama