Prawosławni pielgrzymi zdążają do Supraśla

Z różnych miejsc województwa podlaskiego zdążają w sobotę do monasteru w Supraślu koło Białegostoku prawosławni pielgrzymi. Mają tam miejsce dwudniowe uroczystości ku czci Supraskiej Ikony Matki Boskiej.

To jedno z głównych świąt w tym klasztorze, uważanym za jedno z najważniejszych w kraju cerkiewnych sanktuariów.

W najliczniejszej pieszej pielgrzymce, która w sobotę po południu wyruszyła z Białegostoku, idzie ponad pół tysiąca osób - poinformowali przedstawiciele Bractwa Młodzieży Prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej, które jest organizatorem pielgrzymki.

Do pokonania pątnicy mają kilkanaście kilometrów, do Supraśla dotrą przed wieczornymi uroczystościami. Rokrocznie pielgrzymują w podobnych intencjach, przede wszystkim dziękując lub prosząc o zdrowie, pomoc w nauce lub w sprawach osobistych.

Do Supraśla pielgrzymują nie tylko wierni ze stolicy województwa podlaskiego, ale i bardziej odległych miejsc regionu. Np. pątnicy z Hajnówki mieli do przejścia w ciągu czterech dni blisko 90 km.

60-osobowa grupa pielgrzymów przypłynęła do Supraśla kajakami z Gródka. 2-dniowa pielgrzymka w tej formie odbyła się po raz trzeci. To nawiązanie do historycznego przekazu o założeniu supraskiego monasteru ponad pięć wieków temu. Mnisi z Gródka spławili bowiem wówczas rzeką Supraśl krzyż a w miejscu, w którym krzyż zatrzymał się, powstał klasztor.

Główne uroczystości w supraskim klasztorze odbędą się w niedzielę przed południem. Poprzedzi je całonocne czuwanie, z modlitwami za zmarłych.

Ikona Matki Boskiej Supraskiej znajduje się w męskim klasztorze Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Supraślu, zwanym Supraską Ławrą. Święto ku jej czci jest jednym z najważniejszych w tym klasztorze, należącym do głównych ośrodków prawosławnego życia monastycznego w Polsce.

Pierwsza czczona tam ikona pochodziła z 1503 roku i była kopią XI-wiecznej ikony Matki Boskiej Smoleńskiej, zwanej Orędowniczką Ziemi Białostockiej. Przez stulecia obraz ten wsławił się licznymi cudami, ikonę czcili zarówno prawosławni, jak i katolicy.

W czasie I wojny światowej ikonę wywieziono do Rosji, dokąd mnisi uciekli przed Niemcami. Tam zaginęła, jej los jest nieznany. Ikona znajdująca się obecnie w Supraślu, jest kopią wykonaną przed ponad stu laty z okazji jubileuszu 400-lecia Ławry Supraskiej.

Przedstawiciele polskiej Cerkwi liczbę wiernych w kraju szacują na 450-500 tys. osób. Według danych GUS z ostatniego spisu powszechnego, ale uznawanych przez hierarchów za niemiarodajne, przynależność do Kościoła prawosławnego w Polsce zadeklarowało 156 tys. osób.

Województwo podlaskie uważane jest za centrum prawosławia w Polsce.

 

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama