Kościoły w sprawie sytuacji w Jerozolimie

W obliczu pogarszającej się sytuacji w Jerozolimie, zwłaszcza na Starym Mieście, zwierzchnicy wszystkich Kościołów działających w Ziemi Świętej wydali wspólną deklarację. Wyrażają w niej zaniepokojenie eskalacją przemocy i próbami zmiany obowiązującego Status quo.

We wspólnej deklaracji kościelni zwierzchnicy wyrażają troskę i zaniepokojenie wydarzeniami, jakie miały miejsce w ostatnich dniach na dziedzińcu świątynnym. Policja izraelska zamknęła bowiem Haram al Sharif, a tym samym uniemożliwiła dostęp do meczetu Al-Aqsa. Blokada dziedzińca świątynnego spowodowana była aktami pewnych grup ekstremistów. Obecnie grupy te rosną w siłę i stają się coraz częstszym zjawiskiem. Dotyczy to nie tylko Ziemi Świętej, ale całego regionu Bliskiego Wschodu.

Hierarchowie z troską i niepokojem spoglądają na próby ingerencji i zmian Status quo, jaki obowiązuje w Miejscach Świętych. Prawdą jest, że miejsca te potrzebują stałej i bacznej ochrony. Działania te mają jednak umożliwić utrzymanie racjonalnego dostępu do nich wyznawcom wszystkich trzech religii monoteistycznych. Na zakończenie zwierzchnicy chrześcijańscy podkreślają, że postanowienia Status quo muszą być w pełni zachowane. Przestrzeganie ich leży bowiem w interesie społeczeństwa jako całości. Jakiekolwiek próby zmiany Status quo mogą w krótkim czasie doprowadzić do nieprzewidywalnych następstw, które w obecnej delikatnej sytuacji politycznej, jaka panuje w regionie, nie byłyby mile widziane.

Deklarację podpisali zwierzchnicy Kościołów Ziemi Świętej, wśród nich łaciński patriarcha Jerozolimy Fouad Twal, patriarcha greckoprawosławny Teofil III, patriarcha Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego Norhan Manougian, kustosz Ziemi Świętej Pierbattista Pizzaballa OFM, a także biskupi Kościołów koptyjskiego i etiopskiego, jak również egzarchowie patriarchalni katolickich Kościołów syryjskiego i maronickiego oraz przedstawiciele Kościołów anglikańskiego i luterańskiego.

«« | « | 1 | » | »»