Co z Kościołami ukraińskimi na Krymie?

Rosyjskie władze na Krymie żądają od istniejących tam ukraińskich Kościołów i organizacji religijnych, aby do 1 marca złożyły dokumenty niezbędne do ich ponownej rejestracji, tym razem zgodnie z ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej.

Niespełnienie tych wymagań pociągnie za sobą pozbawienie danych wspólnot osobowości prawnej i – co za tym idzie – ich likwidację. Poinformował o tym 25 lutego ukraiński Instytut Wolności Religijnej w Kijowie.

Według przedstawicieli „władz okupacyjnych” [tak określają je media ukraińskie – KAI] proces ponownej rejestracji organizacji religijnych na Krymie „przebiega bardzo dobrze”. Mówił o tym kierownik wydziału ds. religii i stowarzyszeń narodowo-kulturalnych Ministerstwa Kultury Krymu Aleksandr Sielewko na rozszerzonym posiedzeniu komisji Izby Obywatelskiej FR ds. harmonizacji stosunków między narodami i między wyznaniowych w Symferopolu.

Przypomniał on, że początkowo zamierzano zakończyć przejście wspólnot religijnych na Krymie pod prawodawstwo rosyjskie 31 grudnia 2015. Później jednak termin ten przesunięto do 1 marca br., ale nie zmieniło to w istotny sposób sytuacji.

Zastępca pełnomocnego przedstawiciela prezydenta Rosji na Krymie Władimir Bobrowskij oświadczył, że dotychczas w regionie tym przerejestrowało się 9 wspólnot wyznaniowych a dalszych 73 jest na etapie załatwiania tych spraw. W Moskwie natomiast zarejestrowały swe statuty jedynie 2 organizacje religijne.

Na początku 2014, a więc na krótko przed zajęciem półwyspu przez Rosję, osobowość prawną miało tam 1409 związków religijnych, a dalsze 674, głównie skupiające miejscowych Tatarów, działały bez rejestracji. W ciągu ostatnich 25 lat liczba tych wspólnot wzrosła z 47 do 2083.

Zdaniem ekspertów Instytutu Wolności Religijnej, pozbawienie osobowości prawnej uderzy przede wszystkim w prawa majątkowe ukraińskich związków wyznaniowych, które nie będą mogły rozporządzać swymi świątyniami, domami modlitwy, meczetami i innymi obiektami. Wymóg ponownej rejestracji zmierza do zmuszenia duchownych i wiernych ukraińskich do przyjęcia obywatelstwa rosyjskiego, przejścia pod jurysdykcję rosyjskich ośrodków religijnych i do całkowitego podporządkowania się rosyjskim normom prawnym.

Ponadto jedynie zarejestrowane związki religijne mogą pełnić posługę duchową w szpitalach, domach dziecka i starców oraz w więzieniach, zapraszać obywateli zagranicznych do pracy, otwierać rachunki bankowe w celu przyjmowania ofiar i darowizn, nabywać i wynajmować pomieszczenia do celów kultu i inne mienie, tworzyć i rozpowszechniać literaturę, druki, materiały audio i wideo, prowadzić działalność dobroczynną oraz nawiązywać i utrzymywać stosunki i kontakty międzynarodowe.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama