Od Adwentystów do Zielonoświątkowców

Nie wszyscy chrześcijanie w Polsce są katolikami. W naszym kraju istnieje kilkadziesiąt chrześcijańskich Kościołów i grup wyznaniowych.

Skąd się wzięły? W co wierzą? Wszystko to bywa nieraz bardzo skomplikowane. Tak, jak zagmatwana potrafi być historia. Pierwszym ważnym z perspektywy XXI wieku rozłamem w Kościele była tzw. schizma wschodnia. Dała ona początek rozbiciu na Kościół katolicki i prawosławny. Drugim była XVI wieczna Reformacja, która zaowocowała powstaniem Kościołów protestanckich. Kościołów, bo zarówno wówczas jak i w następnych stuleciach z nurtu reformacyjnego ukształtowało się więcej wyznań. Również w Kościele katolickim i prawosławnym dochodziło do wyodrębniania się lokalnych Kościołów. Wszystko to utrudnia całościowe ujęcie problematyki.

Kościołowi katolickiemu chcemy poświecić osobny serwis. Prawosławnemu, ewangelicko-augsburskiemu i ewangelicko-reformowanemu poświeciliśmy osobne działy. Tutaj chcemy przybliżyć historię i podstawowe zasady różnych mniej znanych chrześcijańskich wyznań. Nie chcemy "ustawiać" ich w jakimś hierarchicznym porządku. Stąd tytuł "Od adwentystów do zielonoświątkowców", sugerujący porządek alfabetyczny.


Adwentyści
Podstawowe informacje:.
Adwentyści sami o sobie:.
Dzieje polskich adwentystów:.

Anglikanie
Podstawowe informacje:.
Historia:.
Doktryna, liturgia, organizacja:.
Kościół anglikański w Polsce:.

Baptyści
Podstawowe informacje:.
Historia Kościoła w Polsce:.
Sławni baptyści:.

Chrześcijanie Dnia Sobotniego
Podstawowe informacje:.

Kościół Boży w Chrystusie
Podstawowe informacje:.
Wyznanie wiary:.
Historia Kościoła:.

Kościół Ewangelicznych Chrześcijan
Podstawowe informacje:.
Wyznanie wiary:.
Historia Kościoła:.

Kościół Nowoapostolski
Podstawowe informacje:.
Dzieje Kościoła w Polsce:.
Chronologia eschatologii:.

Kościół Polskokatolicki
Podstawowe informacje:.
Historia Kościoła:.
Reportaż z największej parafii Kościoła Polskokatolickiego:.

Kościół Wolnych Chrześcijan
Podstawowe informacje:.
Zasady wiary:.
Historia Kościoła:.

Kościół Zborów Chrystusowych
Podstawowe informacje:.
Zasady wiary:.
Historia Kościoła:.

Mariawici
Podstawowe informacje:.
Założycielka mariawityzmu:.
Dwa Kościoły mariawitów:.
Sto lat po rozłamie:.

Metodyści
Podstawowe informacje:.
Historia Kościoła w Polsce:.
Metodyści sami o sobie:.

Starowiercy
Postawowe informacje

Zielonoświątkowcy
Podstawowe informacje:.
Historia Kościoła:.
Zielonoświątkowcy sami o sobie:.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |