Patriarchat broni chrześcijan na Bliskim Wschodzie

Patriarchat moskiewski wezwał społeczność międzynarodową do interwencji celem natychmiastowego powstrzymania terroru wobec chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Czytamy o tym w oświadczeniu opublikowanym przez Wydział Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych patriarchatu.

Patriarchat moskiewski wzywa do natychmiastowego zaprzestania prześladowań ludności chrześcijańskiej i zapewnienia jej pełnego bezpieczeństwa. W oświadczeniu opublikowanym przez Wydział Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych przypomniano, że chrześcijanie mieszkali na terytoriach Bliskiego Wschodu dwa tysiące lat na zasadach pokojowego współistnienia z innymi mniejszościami religijnymi i etnicznymi. 

Obecnie bojownicy Państwa Islamskiego stawiają sobie za cel całkowite wykorzenienie chrześcijaństwa z tego terytorium, stosując terror, okrutne egzekucje, porwania, świętokradcze niszczenie świątyń.  Zdaniem autorów oświadczenia konsekwencje tej tragedii będą nieodwracalne i dlatego potrzebna jest natychmiastowa reakcja społeczności międzynarodowej w obronie życia chrześcijan oraz tradycyjnych przejawów ich dwutysiącletniej obecności na tej ziemi.

«« | « | 1 | » | »»