Cerkiew ekskomunikuje popierających aborcję?

Taką propozycję przedstawił w liście do patriarchy szef jednej z organizacji pro life w Rosji.

Leonid Sewastianow - szef rosyjskiej organizacji pro-life o nazwie „Razem zachowamy życie” - podkreślił, że wielu ochrzczonych i praktykujących  prawosławnych współpracuje z propagującymi aborcje organizacjami planowania rodziny czy jako pracownicy służby zdrowia uczestniczy w przeprowadzaniu aborcji albo jako działacze społeczni walczy o tzw. „prawo” do niej. Zdaniem Sewastianowa odłączenie ich od Kościoła stworzy szansę nawrócenia i pokuty dla nich samych, a także dla wielu zdezorientowanych przez ich, jak się wyraził, „maskowanie prawosławiem postawy sprzecznej z wyznawaną religią”. Sewastianow stwierdził, że mentalność oraz ideologia aborcyjna tkwią swoimi korzeniami w nazizmie, a po zlikwidowaniu państwa nazistowskiego owa ideologia przeformatowała swoje oblicze i z sukcesem zaadaptowała się w wielu organizacjach planowania rodziny.

Przypomnieć należy, czego nie powiedział Leonid Sewastianow, że pierwszym państwem, które – w imię „wyzwolenia kobiety i ludu pracującego” – wprowadziło praktykowanie aborcji bez ograniczeń, była oparta na ideologii marksistowsko-leninowskiej Rosja Sowiecka.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama