Łączy nas jedna chrzcielnica

- Wyraźniej niż dotąd, jednym głosem, mówmy w kwestiach moralnych i społecznych - prosił bp Piotr Libera w kościele św. Jana Chrzciciela w Płocku.

- Chrzcielnica Mieszka I sprzed 1050 lat przyzywa wszystkich ochrzczonych - prawosławnych, ewangelików, mariawitów i katolików - do tego, by razem ogłaszać wielkie dzieła Pana - powiedział bp Libera na rozpoczęcie tygodnia ekumenicznego w Płocku. - Czyż nie przyzywa nas do tego samego tu, na prastarym Mazowszu, pamięć o chrzcielnicy ustawionej na naszym Wzgórzu Tumskim co najmniej 940 lat temu, gdy powstawała diecezja płocka, a pewnie i znacznie wcześniej? W imię tej wspólnej pamięci inaugurujemy tą Eucharystią kolejny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan w naszym mieście i diecezji - powiedział biskup płocki w świętojańskim kościele.

W Mszy św. uczestniczyli przedstawiciele wszystkich Kościołów obecnych w Płocku, a więc ks. protojerej Eliasz Tarasiewicz - proboszcz parafii prawosławnej pw. Przemienienia Pańskiego, ks. Maria Gabriel Grabarczyk z Kościoła starokatolickiego mariawitów i ks. Mateusz Łaciak - proboszcz parafii ewangelickiej, który wygłosił kazanie.

- Wyrażam nadzieję, że jak to dawniej bywało, będziemy spotykać się co rok we wszystkich świątyniach Płocka, więcej - że przyszłoroczny tydzień, w roku tak wymownej rocznicy, rozpoczniemy w kościele ewangelickim. Liczę wreszcie, że będziemy wyraźniej niż dotąd jednym głosem mówić w kwestiach moralnych i społecznych - zwrócił uwagę bp Libera.

Rozpoczynając tegoroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, zwrócił uwagę, że "ekumeniczne siły" w Płocku znacznie się w tym roku odnowiły. - Oto nowym biskupem naczelnym Kościoła starokatolickiego mariawitów został bp Marek Babi. Proszę o przekazanie księdzu biskupowi najlepszych życzeń, aby - obok innych szczytnych działań, które podejmuje - nie ustawał w zmierzaniu do widzialnej jedności między nami, jedności w prawdzie i miłości. Wiemy też wszyscy, że nowym odpowiedzialnym za dialog ekumeniczny i międzyreligijny w diecezji płockiej został ks. Włodzimierz Piętka. Równocześnie wyrażam wielką wdzięczność ks. prof. Henrykowi Seweryniakowi za 25-letnie zmagania na niwie ekumenicznej. Jego imię zapisze się na zawsze złotymi zgłoskami w dziejach płockiej ekumeny - mówił biskup płocki.

W czasie Mszy św. odczytano Ewangelię o zmartwychwstaniu Jezusa (Mt 28, 1-10). - Jesteśmy zgromadzeni wokół pieśni, modlitwy i słowa Bożego, więc tworzymy wspólnotę ludzi wierzących, oddanych Bogu, którzy swoje plany zamiary powierzają jednemu Bogu Ojcu, Zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi i Pocieszycielowi Duchowi Świętemu - mówił ks. Łaciak.

Rozważając Ewangelię o zmartwychwstaniu, zachęcał, aby na fundamentalną tajemnicę wiary spojrzeć z innej strony: nie ze strony uczniów - Piotra czy Jana, ale z doświadczenia kobiet idących do pustego grobu. - One są nam bliskie, bo my również podążamy w stronę grobu Jezusa Chrystusa. Czy jest to dla nas droga szczęścia czy strachu, radości czy obawy? Często towarzyszą nam obawa i lęk. Jesteśmy jak kobiety z Ewangelii i mamy problem z kamieniem pytań, z głazem problemów i wyzwań, i pytamy: "Któż nam odwali kamień?". Kto pomoże w naszych problemach i doda sił? - pytał pastor płockiej parafii ewangelickiej.

- Nasze kłopoty nie mogą jednak przesłonić nam Ewangelii - dziś zmierzamy w stronę pustego grobu naszego Zbawiciela, Tego, który odrzucił głaz od grobu, abyśmy mogli śpiewać na Jego chwałę, dziękując za Jego dzieła. On jest wśród nas - nie bójmy się tą radością dzielić z innymi. Bóg przez zmartwychwstanie swojego Syna odrzucił kamień naszych trosk. On uczynił naszą drogę łatwiejszą i napełnił ją nadzieją. Bóg otworzył dla nas swoje bramy! - akcentował ks. Łaciak.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama

Reklama