Zakończył się program grupy ekumenicznej z Bossey

W Rzymie zakończył się ośmiodniowy pobyt grupy studentów z Instytutu Ekumenicznego w Bossey w Szwajcarii. Od kilkudziesięciu lat młodzi ludzie różnych wyznań uczący się w tej placówce uczestniczą w trakcie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w specjalnym programie w Wiecznym Mieście.

Jest on wspólnym przedsięwzięciem Światowej Rady Kościołów i Stolicy Apostolskiej.

O idei tego wielowyznaniowego projektu oraz o samych studentach pochodzących z różnych stron świata mówi ks. Andrzej Choromański z Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan.

„W programie biorą udział studenci ekumenizmu z Instytutu Ekumenicznego w Bossey, niedaleko Genewy w Szwajcarii, który należy do Światowej Rady Kościołów. Wizyty studentów z tego instytutu mają już przeszło 30 lat historii. W tym roku mamy ponad 30 studentów pochodzących z dwudziestu kilku krajów i reprezentujących kilkanaście wyznań chrześcijańskich. Jedna osoba jest muzułmanką, a więc grupa ma charakter nie tylko chrześcijański, ekumeniczny, ale też międzyreligijny. Celem tej wizyty jest stworzenie możliwości poznania Kościoła katolickiego. Wielu z nich nie ma jasnej wizji czym Kościół katolicki jest i jak funkcjonuje. Drugi cel jest taki, by promować ducha ekumenizmu. I z tej racji wizyta, o której mówimy, odbywa się zawsze w trakcie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. I to jest właśnie promowanie ducha ekumenicznego, część naszego katolickiego zaangażowania dla sprawy jedności chrześcijan” – powiedział ks. Choromański.

«« | « | 1 | » | »»