Cyryl I odrzuca zarzut zerwania Soboru na Krecie

Były również pogłoski, że to strona rosyjska inspirowała zerwanie Soboru.

Patriarchat moskiewski zdecydowanie odrzuca zarzuty, jakoby inspirował zerwanie Soboru wszechprawosławnego na Krecie. Jednocześnie wyraża nadzieję na przeprowadzenie prawomocnego Soboru w niedalekiej przyszłości.

Patriarcha moskiewski Cyryl wyraził nadzieję, że obecne spotkanie na Krecie doprowadzi do rozwiązania nieporozumień i stanie się, jak powiedział, krokiem przygotowującym „Święty, Wielki Sobór, który zjednoczy wszystkie Kościoły autokefaliczne i stanie się odblaskiem prawosławnego Kościoła Chrystusowego”.

Szef służby prasowej patriarchatu moskiewskiego ks. Aleksandr Wołkow odrzucił domysły i zarzuty, jakoby strona rosyjska inspirowała zerwanie Soboru. Jego zdaniem patriarchat moskiewski miał ogromny wkład w przygotowanie Soboru i trudno podejrzewać go o jakieś intrygi, które doprowadziły do odmowy udziału w Soborze kilku Kościołów autokefalicznych, w tym rosyjskiego. Ks. Wołkow wyraził nadzieję, że w niedalekiej przyszłości dojdzie jednak do zwołania Soboru wszechprawosławnego, na który zjadą się przedstawiciele wszystkich Kościołów autokefalicznych i ich głos zostanie na Soborze uwzględniony.

Patriarcha Cyryl I skierował także słowa pozdrowień do wszystkich uczestników, jak się wyraził,  „spotkania na Krecie”. Przekazał pozdrowienia od wiernych prawosławia Rosji, Ukrainy, Białorusi, Mołdawii i innych, jak powiedział, „krajów wchodzących w skład licznej owczarni duchowej patriarchatu moskiewskiego”. Wezwał do niegorszenia się różnicami zdań między prawosławnymi z różnych części świata, które doprowadziły do nieobecności przedstawicieli czterech autokefalicznych wspólnot prawosławnych, w tym prawosławia rosyjskiego i Kościoła Antiochii będącego jednym z pięciu starożytnych patriarchatów chrześcijańskiego Wschodu. Różnice zdań nie powinny przerosnąć zapowiedzianej przez Chrystusa Jedności, ale powinny być usłyszane i uwzględnione w dialogu międzyprawosławnym.

W swoim liście zwierzchnik rosyjskiego prawosławia wyraził nadzieję, że „spotkanie na Krecie” doprowadzi do przezwyciężenia różnic poglądów w świecie prawosławnym i stanie się przyczynkiem do rychłego zwołania Wielkiego Świętego Soboru Prawosławia. Zapewnił, że rosyjscy prawosławni będą modlić się za zebranych na Krecie przedstawicieli lokalnych Kościołów autokefalicznych.

Więcej o samym soborze znajdziesz tutaj.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama