Nowy początek dialogu

Kard. Kurt Koch i metropolita Hilarion udzielili wspólnego wywiadu.

Nie było to odosobnione wydarzenie, ale nowy początek w dialogu między siostrzanymi Kościołami – tak w pierwszą rocznicę spotkania Papieża Franciszka z patriarchą Cyrylem w Hawanie na Kubie stwierdzili kard. Kurt Koch i metropolita Hilarion w wywiadzie udzielonym szwajcarskiemu periodykowi internetowemu uniwersytetu we Fryburgu „Alma&Georges”. Jutro na tej uczelni odbędzie się konferencja, w czasie której przedstawiciele obu Kościołów będą mówili o postępach i o drodze zbliżania się Rzymu i Moskwy. 

Dla przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan spotkanie to nie było „zwyczajną rozmową”, którą można zapisać jako „wydarzenie z przeszłości”, ale „nowym początkiem, skierowanym ku przyszłości, ku jedności oraz głębszym i bardziej intensywnym relacjom”. Ukazuje ono także nowy sposób stawiania czoła „wielkim wyzwaniom współczesnego świata”, takim jak sprawa uchodźców, terroryzmu, wojen, prześladowania chrześcijan.

Przewodniczący Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego zauważył natomiast, że nie należy ukrywać różnic i unikać rozmów na „trudne tematy”. Jednak ta dyskusja nie powinna nas powstrzymywać od wspólnego działania dla dobra naszych wspólnot na całym świecie. Dlatego – powiedział metropolita Hilarion – „musimy podjąć wszelkie wysiłki w obronie prześladowanych chrześcijan na Bliskim Wschodzie, którzy pragną pozostać tam, gdzie się urodzili i gdzie chrześcijaństwo istnieje już od dwóch tysięcy lat”.

«« | « | 1 | » | »»