Wyruszamy dziś razem jako głosiciele pokoju

Papież Franciszek spotkał się z patriarchą Koptów, Tawadrosem II.

„Sam Pan niech nam pozwoli, byśmy wyruszyli dzisiaj razem na nowo jako pielgrzymi komunii i głosiciele pokoju. Miłość braterska i komunia misji: te przesłania przekazują nam Słowo Boże i nasze początki. Są to ewangeliczne ziarna, które z radością stale podlewamy i z Bożą pomocą wspólnie sprawiamy wzrost” – mówił Papież Franciszek na zakończenie spotkania z koptyjskim papieżem, patriarchą Tawadrosem. Stoi on na czele Prawosławnego Kościoła Koptyjskiego, którego wierni stanowią najliczniejszą wspólnotę chrześcijan Egiptu. Było to najważniejsze ekumeniczne wydarzenie papieskiej podróży do Egiptu, a zarazem, jak podkreślił Franciszek, zwieńczenie wieloletnich dobrych relacji między stolicą św. Piotra a stolicą św. Marka (właśnie ten apostoł uważany jest za założyciela Kościoła w Egipcie). Kamieniem milowym na tej drodze było podpisanie w 1973 r. z Pawłem VI wspólnej deklaracji, w której, jak zaznaczył Ojciec Święty, „wspólnie wyznaliśmy, że należymy do Jezusa i że On jest dla nas wszystkim”. Franciszek przypomniał też słowa Jana Pawła II, że „nie mamy czasu do stracenia” na drodze budowania pełnej i widzialnej komunii.

Pełny tekst przemówienia papieża Franciszka 

Tekst wspólnej deklaracji papieża Franciszka i patriarchy Tawadrosa

Franciszek przypomniał, że to św. Marek umieścił w samym sercu swej Ewangelii Piotrowe wyznanie wiary: „Ty jesteś Mesjasz”. Była to odpowiedź na zawsze aktualne pytanie Jezusa: „A wy za kogo mnie uważacie?”. „Również dzisiaj wielu nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie; brakuje nawet tych, którzy by je wzbudzili, a zwłaszcza tych, którzy dadzą w odpowiedzi radość poznania Jezusa, tę samą radość, z jaką mamy łaskę wyznawania Go wspólnie” – mówił Franciszek podkreślając, że współczesny świat potrzebuje wspólnego świadectwa wiary. Wskazał, że obecność Jezusa przekazuje się własnym życiem i wyraża językiem bezinteresownej i konkretnej miłości. „Jako prawosławni Koptowie i katolicy możemy coraz bardziej razem przemawiać tym wspólnym językiem miłości: zanim podejmiemy dobrą inicjatywę, dobrze byłoby postawić sobie pytanie, czy możemy ją wypełnić z naszymi braćmi i siostrami, którzy podzielają wiarę w Jezusa. W ten sposób budując komunię w codziennej konkretności przeżywanego świadectwa, Duch Święty z pewnością otworzy opatrznościowe i nieoczekiwane drogi jedności” – mówił Franciszek. Podziękował patriarsze Tawadrosowi za utworzenie w Egipcie Krajowej Rady Kościołów Chrześcijańskich, dzięki której wierzący w Chrystusa mogą coraz bardziej działać razem z korzyścią dla całego społeczeństwa egipskiego.

Ojciec Święty podkreślił, że na wspólnej drodze oba Kościoły wspierane są również przez ekumenizm krwi.

„Jakże wielu męczenników tej ziemi, począwszy od pierwszych wieków chrześcijaństwa, żyło wiarą heroicznie i aż do końca, woląc raczej przelać swoją krew, niż zaprzeć się Pana i poddać się ułudom zła czy nawet tylko pokusie, by odpowiedzieć złem na zło. Dobrze o tym świadczy czcigodne Martyrologium Kościoła Koptyjskiego – mówił Papież. – Niestety niedawno została okrutnie przelana niewinna krew bezbronnych wiernych: ich niewinna krew nas jednoczy. Drogi Bracie, tak jak jedno jest Jeruzalem niebieskie, tak też jedno jest nasze martyrologium, a wasze cierpienia są także naszymi cierpieniami. Umocnieni waszym świadectwem, zróbmy wszystko, aby przeciwstawić się przemocy, głosząc i rozsiewając dobro, sprawiając wzrost zgody i utrzymując jedność, modląc się, aby tak liczne ofiary otworzyły drogę do przyszłości pełnej komunii między nami i pokoju dla wszystkich”.

Franciszek podkreślił, że wspaniała historia świętości ziemi egipskiej nie jest specyficzna jedynie ze względu na ofiarę męczenników. Przypomniał, że zaraz po starożytnych prześladowaniach zrodził się monastycyzm i nastąpił cud nowego życia, który sprawił, że pustynia zakwitła świętością.

Tą część spotkania zakończyło podpisanie wspólnej deklaracji papieża Franciszka i patriarchy Tawadrosa II. Zobowiązali się w niej między innymi do dołożenia starań, aby już nigdy ich wspólnoty nie chrzciły powtórnie tych, którzy ochrzczeni zostali już raz w Kościele drugiej strony. 

Następnie w miejscu ubiegłorocznego zamachu, kairskim kościele Piotra i Pawła odbyło się jeszcze modlitewne spotkanie w szerszym gronie, na którym, oprócz Franciszka i Tawadrosa II obecni byli przedstawiciele hierarchii innych, niekatolickich i katolickich Kościołów wschodnich, między innymi patriarcha Konstantynopola Bartłomiej I.

Modlitwa ekumeniczna rozpoczęła się śpiewem "Kantyku Męczenników". Następnie Ojciec Święty i pozostali zwierzchnicy religijni, uczestniczący w modlitwie, odczytali kolejno fragment Ewangelii zawierający "Osiem Błogosławieństw". Franciszek w spontanicznej modlitwie prosił o Boże Błogosławieństwo dla patriarchy koptyjskiego, pozostałych zwierzchników religijnych, biskupów i wszystkich chrześcijan. Modlitwę z prośbą o błogosławieństwo dla papieża i o owoce trwającego spotkania wypowiedział także koptyjski patriarcha Aleksandrii.

Uczestnicy spotkania przekazali sobie znak pokoju, a następnie wspólnie odmówili modlitwę "Ojcze nasz". Na zakończenie papież i pozostali uczestnicy nabożeństwa zapalili świece i złożyli białe kwiaty przy "murze męczenników" upamiętniającym ofiary zamachu terrorystycznego z 11 grudnia ubiegłego roku. W wyniku wybuchu bomby zginęło wówczas 29 osób, a 31 zostało rannych. Celem ataku i jego ofiarami byli prawosławni koptowie.

Ekumeniczna modlitwa była ostatnim oficjalnym punktem programu pierwszego dnia dwudniowej wizyty apostolskie papieża Franciszka w Egipcie. Odbywa się ona pod hasłem "Papież pokoju w Egipcie pokoju". Jej centralnym punktem będzie Msza św. 29 kwietnia, która pod przewodnictwem Ojca Świętego rozpocznie się o godz. 10.00 w wojskowej bazie lotniczej pod Kairem. abd (KAI) / Kair

The Vatican 2017.04.28 - Courtesy visit to Pope Tawadros II

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama