Papież spotkał się ekumeniczną Radą Kościołów Tajwanu

Budowanie lepszej przyszłości dla wszystkich wymaga, w szczególności, wychowywania młodych pokoleń w sztuce dialogu.

Do wychowywania nowych pokoleń w duchu miłości i dialogu zachęcił Papież, przybyłą dziś do Watykanu, delegację Narodowej Rady Kościołów Tajwanu. Jest to ekumeniczna organizacja, która zrzesza pięć wspólnot chrześcijańskich, (cztery wspólnoty protestanckie: prezbiterianów, anglikanów, metodystów i luteran) włącznie z katolicką Konferencją Episkopatu Tajwanu.

W przemówieniu Franciszek zwrócił uwagę, że doświadczył ogromnego entuzjazmu i pomysłowości ludów Azji podczas ostatniej podróży apostolskiej do Birmy i Bangladeszu. Odwołał się także do słów, które padły w poprzedzających jego wystąpienie powitaniach: „Pokój bez miłości nie jest prawdziwym pokojem, bez miłości świat ogarnia chaos”. Zachęcił zebranych do wspólnego dawania świadectwa miłości i jedności, a także do zatroszczenia się o przyszłość poprzez formację nowych pokoleń.

„Umocnienie relacji pomiędzy różnymi wspólnotami chrześcijańskimi, wspólne głoszenie Jezusa, także przez dzieła miłosierdzia i wychowywanie młodych pokoleń przyniosą korzyść całemu społeczeństwu. Budowanie lepszej przyszłości dla wszystkich wymaga, w szczególności, wychowywania młodych pokoleń w sztuce dialogu, w taki sposób, by mogli stać się krzewicielami tak bardzo dziś potrzebnej kultury harmonii i pojednania. By podążali drogą, która z Bożą pomocą, poprowadzi od konfliktu do zjednoczenia, a która okazuje się tak owocna w ekumenicznej podróży.” – powiedział Ojciec Święty.

«« | « | 1 | » | »»