Módl się i pość w intencji krajów nękanych wojną!

O modlitwę i post w intencji nękanych konfliktami zbrojnymi Demokratycznej Republiki Konga oraz Sudanu Południowego zaapelował w komunikacie na Dzień Modlitwy i Postu w Intencji Pokoju przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji bp Jerzy Mazur.

O to, by w przypadający w piątek Dzień Modlitwy i Postu w Intencji Pokoju, modlić się szczególnie za Demokratyczną Republikę Konga oraz Sudan Południowy prosił na początku lutego papież Franciszek.

Biskup Mazur przypomniał, że wskazane przez papieża kraje od lat są nękane konfliktami zbrojnymi. "Są to kraje dotknięte korupcją, wyzyskiem najsłabszych grup społecznych oraz przestępczością. Trwa w nich walka między grupami wpływów o podział zysków z eksploatacji bogactw naturalnych. Miejscowa ludność żyje w poczuciu zagrożenia, niestabilności społecznej oraz niesprawiedliwości" - wyjaśnił hierarcha w wydanym komunikacie.

Zaapelował, by odpowiedzieć na prośbę papieża Franciszka modlitwą i postem. "Upraszajmy w ten sposób pokój dla całego świata, a zwłaszcza dla ludzi udręczonych niepewnością, wyzutych z nadziei na poprawę losu i pokój. Okażmy się solidarni z tymi, którzy cierpią uwikłani w działania wojenne. Niech nasza modlitwa i post staną się jałmużną wielkopostną dla tych, którzy potrzebują pomocy" - napisał.

Bp Mazur poinformował, że w Demokratycznej Republice Konga pracuje obecnie 41 misjonarzy z Polski, a w Sudanie - ośmiu. "Większość z nich posługuje na terytoriach objętych konfliktami zbrojnymi. Misjonarze z Polski wspierają duchowo i materialnie ofiary walk, przynależące do najsłabszych i najuboższych grup społecznych" - przypomniał.

Na koniec bp Mazur zachęcił wiernych, by zastanowili się, co mogą zrobić "dla utwierdzenia pokoju w rodzinach, społeczeństwie i Kościele".

4 lutego w czasie niedzielnej modlitwy Anioł Pański papież Franciszek ogłosił 23 lutego dniem modlitwy i postu w intencji pokoju na świecie. Do włączenia się w tę inicjatywę w sposób, jaki uznają za najbardziej stosowny, papież zaprosił także wyznawców innych religii oraz innych wyznań chrześcijańskich.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama