Białystok: modlitwa o jedność chrześcijan w kościele, cerkwi i zborze

Modlitwy w kościele, cerkwi, zborze baptystów i ewangelików złożyły się na obchody Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan w Białymstoku. Zakończył się on w tym mieście 25 stycznia spotkaniem pt.: "Papież Jan Paweł II Apostoł Jedności".

Najwyżsi hierarchowie lokalnych Kościołów wygłosili kazania podczas nabożeństw ekumenicznych, o jedność chrześcijan modliły się dzieci, młodzież i siostry zakonne. Odbyły się ekumeniczne koncerty i spotkania. Uczestniczyli w nich przedstawiciele pięciu Kościołów chrześcijańskich.

Biskup pomocniczy archidiecezji białostockiej Edward Ozorowski przewodniczył nieszporom ekumenicznym 25 stycznia w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym. Poprzedziło je spotkanie-dwugłos na temat: "Papież Jan Paweł II Apostoł Jedności". Mówili na ten temat dr hab. Tadeusz Zieliński z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie - baptysta oraz publicysta Szymon Hołownia z "Rzeczpospolitej" - katolik.

"Wierzący w Ewangelię nie powinni żyć z dala od siebie" - powiedział metropolita białostocki Wojciech Ziemba, w homilii 19 stycznia w białostockiej cerkwi Świętego Ducha. W prawosławne Święto Jordanu nabożeństwu przewodniczył ordynariusz prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej biskup Jakub. "Modlimy się, bo modlitwa leczy z choroby, jest prośbą o naprawienie złego stanu. Modlitwa jest naszym naturalnym sposobem bytowania" - mówił abp Ziemba.

Przedstawiciele wszystkich wyznań w swoich przemówieniach podkreślali konieczność modlitwy ponieważ jeszcze nie wiadomo jak będzie ostatecznie wyglądało zjednoczenie chrześcijan. Będzie ono dziełem Ducha Świętego, "bo przez Jego moc wszystko jest możliwe, a jedność nastąpi w momencie, kiedy Ojciec objawi swoją władzę" - mówił abp Ziemba w cerkwi.

"Naśladując Chrystusa uczynimy wiele dla naszej jedności" - mówił prawosławny biskup Jakub podczas kazania w kościele św. Rocha. Mszy św. o jedność chrześcijan przewodniczył tam 22 stycznia abp Ziemba. Ordynariusz prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej podkreślał rolę naśladowania Chrystusa w miłości: "Przez miłość do bliźniego wyrażana jest miłość do Boga. Gdy budujemy naszą jedność z Bogiem, odbudowujemy naszą jedność między nami".

Hierarchowie bratnich Kościołów podkreślali w przemówieniach to, co łączy chrześcijan. "Jest tyle dziedzin życia, problemów, gdzie bez względu na wyznanie możemy i powinniśmy działać wspólnie. To może być bardzo dobra płaszczyzna do wyrażenia naszej jedności" - mówił biskup Jakub. "Tu w Białymstoku mamy szczególne zadanie, bo tu wielość i rozbicie jest codziennością. Tu bardziej aniżeli gdzie indziej czujemy, że nie tak powinno być" - zauważył metropolita białostocki.

"Jest jeszcze wiele do zrobienia, może nawet przychodzi taka myśl, czy uda się nam kiedykolwiek dojść do pełnej jedności" - stwierdził ksiądz Tomasz Wigłasz z Kościoła ewangelicko-augsburskiego. Zauważył on, że najważniejszą rzeczą w dążeniu do jedności jest wpatrywanie się w Jezusa Chrystusa i zbliżanie się do Niego. "Wtedy ta jedność, do której dążymy, której jeszcze nie widać, będzie dla nas osiągalna w Jezusie Chrystusie". Ireneusz Dawidowicz pastor Kościoła chrześcijan baptystów podkreślał powszechność wspólnoty założonej przez Zbawiciela: "To wielki przywilej być tu razem i wznosić modlitwę w intencji jedności Kościoła. Kościoła nie naszego, nie mojego, ale Kościoła Jezusa Chrystusa, który sam modlił się aby ci, którzy będą iść Jego drogą byli jedno".

Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan rozpoczęła w Białymstoku modlitwa ekumeniczna dzieci w kościele św. Ojca Pio. Natomiast ekumeniczne spotkanie młodzieży, które odbyło się 20 stycznia w Zespole Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku, było okazją do poznania braci w wierze i wymiany poglądów.

Siostry zakonne Archidiecezji Białostockiej o jedność chrześcijan modliły się 24 stycznia w kościele błogosławionej Bolesławy Lament w Białymstoku. Trzeba podkreślić rolę sióstr Misjonarek św. Rodziny, które przed czterdziestu laty rozpoczęły w Białymstoku nabożeństwa ekumeniczne zaraz po Soborze Watykańskim II. Uczestniczyły one jak co roku we wszystkich nabożeństwach Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Ich założycielka Bolesława Maria Lament "długo przed Soborem Watykańskim II stała się inspiratorką ekumenizmu w życiu codziennym przez miłość" - jak powiedział o niej Jan Paweł II, który beatyfikował ją w Białymstoku. Siostry prowadzą tu rekolekcje ekumeniczne, spotkania małżeństw mieszanych i pielęgnują codzienną modlitwę o jedność chrześcijan.

Odbyły się też dwa ekumeniczne koncerty. W Ratuszu Miejskim 23 stycznia śpiewały kolędy: Chór Zboru Chrześcijan Baptystów, katolicki Katedralny Chór "Carmen" i prawosławny Chór "Ichos". Jedna z kolęd została wykonana wspólnie przez wszystkie chrześcijańskie chóry. W czasie ekumenicznego koncertu lektorzy białostockich wspólnot chrześcijańskich czytali fragmenty ekumenicznego tłumaczenia Pisma Świętego. Koncert poprowadzili Katarzyna Popławska z redakcji programów prawosławnych TVP3 i Tomasz Kuc z redakcji programów katolickich TVP3. Na koncercie był obecny pastor Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego Mariusz Zaborowski.

Rozpoczęcie tygodnia poprzedził koncert ekumeniczny w Sanktuarium Maryjnym w Świętej Wodzie. Podczas koncertu kolęd odbywającego się pod hasłem "W imię jednego Ojca - bożonarodzeniowe mosty" wystąpił Chór X Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, Chór Kameralny ICHOS Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku oraz Chór Wyższej Szkoły Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku.

Patronat medialny nad ekumenicznym koncertem organizowanym wspólnie przez prawosławnych i katolików podjęły rozgłośnia VOX FM w Białymstoku prowadzona przez Archidiecezję Białostocką i prawosławne Radio ORTODOXIA.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama