Włochy: Zakończenie sesji katolicko-prawosławnej

Przyjęciem wspólnego dokumentu zakończyła się w Rawennie tygodniowa sesja plenarna międzynarodowej komisji mieszanej do spraw dialogu teologicznego między Kościołem katolickim a Cerkwią prawosławną.

W spotkaniu uczestniczyło 27 przedstawicieli strony katolickiej: arcybiskupów, biskupów, księży i teologów świeckich. Prawosławie reprezentowali delegaci patriarchatów: ekumenicznego, Aleksandrii, Antiochii, Jerozolimy, Moskwy, Serbii, Rumunii i Gruzji oraz przedstawiciele Kościołów z Cypru, Grecji, Polski, Albanii, Czech i Słowacji, Finlandii i Estonii. Obradom współprzewodniczyli kard. Walter Kasper oraz metropolita Pergamonu, Ioannis, reprezentujący patriarchat ekumeniczny w Konstantynopolu.

Opublikowany 14 października komunikat przypomina, że dyskutowano o konsekwencjach eklezjologicznych i kanonicznych sakramentalnej natury Kościoła. Studium tego tematu zapoczątkowano już podczas poprzedniej sesji w Belgradzie (w dniach 18-25 września 2006 r.), w oparciu o projekt przygotowany w 1990 r. przez mieszany komitet w Moskwie. Podczas obecnej sesji zakończono to studium przyjęciem wspólnego dokumentu. Daje on solidne podstawy dla przyszłych prac Komisji – stwierdza wydany komunikat. Czytamy w nim również, że decyzja o wyjeździe z Rawenny delegacji Patriarchatu Moskiewskiego zapadła już w pierwszym dniu obrad, na spotkaniu strony prawosławnej. Powodem była obecność przedstawicieli Kościoła Estonii, który proklamował nie uznawaną przez Moskwę autonomię. Komunikat ubolewa, że doszło do tego mimo proponowanego przez Patriarchat Ekumeniczny kompromisu uzgodnionego z pozostałymi delegacjami prawosławnymi. Zapowiedziano, że tematem obrad najbliższej sesji plenarnej będzie rola biskupa Rzymu w komunii Kościołów pierwszego tysiąclecia. Czas i miejsce spotkania mieszanego komitetu koordynacyjnego zostaną ustalone później.

10. sesja plenarna międzynarodowej komisji mieszanej do spraw dialogu teologicznego między Kościołem katolickim a Cerkwią prawosławną zakończyła się modlitwą. 13 października delegaci katoliccy odprawili Mszę w katedrze w Rawennie, w obecności przedstawicieli strony prawosławnej. W niedzielę delegaci prawosławni sprawowali liturgię w Bazylice św. Witalisa, w obecności strony katolickiej.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama