Ekumenicznie na Warmii i Mazurach

Na Warmii i Mazurach trwa Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Z racji duszpasterskich przekształca się w miesiąc.

Już 5 stycznia rozpoczęły się nabożeństwa ekumeniczne – pierwsze w Sorkwitach w kościele ewangelicko-augsburskim, a potem kolejne. Chodzi o to, aby organizować nabożeństwa ekumeniczne w niedziele, tak by większa liczba wiernych mogła uczestniczyć w modlitwie o jedność.

6 stycznia odbyły się dwa nabożeństwa: w Sorkwitach w kościele rzymskokatolickim i w Nidzicy, także w kościele rzymskokatolickim, gdzie Mszy przewodniczył bp Jacek Jezierski, biskup pomocniczy warmiński, zaś kazanie wygłosił ks. Roland Zagóra proboszcz parafii ewangelicko- augsburskiej w Nidzicy.

W kolejną niedzielę, 13 stycznia, odbyły się dwa nabożeństwa w kościołach rzymskokatolickich w Olsztynie. Przewodniczył im bp Jacek Jezierski. Pierwsze odbyło się kościele akademickim, na terenie kampusu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Tu kazanie głosił duszpasterz akademicki studentów prawosławnych ks. Roman Płoński, który jest też wikariuszem w parafii prawosławnej w Olsztynie. Drugie w kościele Bogarodzicy Dziewicy Matki Kościoła, gdzie kazanie głosił ks. Roland Zagóra z Kościoła ewangelicko-augsburskiego. Tego samego dnia o jedność chrześcijan modlono się w Olsztynku w kościele ewangelicko-augsburskim, gdzie nabożeństwu przewodniczył diakon Marcin Pilch, a homilię wygłosił Pastor Kościoła Chrześcijan Baptystów z Olsztynka.

Niedziela w oktawie modlitw o jedność chrześcijan, 20 stycznia to niejako punkt kulminacyjny ekumenicznej modlitwy: dwa nabożeństwa w Olsztynie, a także w Kętrzynie, Olsztynku i Szczytnie.
Pierwsze nabożeństwo odbyło się w kościele ewangelicko-augsburskim, gdzie nabożeństwu przewodniczył bp Rudolf Bażanowski, biskup diecezji mazurskiej kościoła ewangelicko-augsburskiego, zaś kazanie wygłosił abp Wojciech Ziemba, metropolita warmiński. Ksiądz Arcybiskup w swoim kazaniu rozważał ewangelię o porządkowaniu świątyni (Mk 11,15-17) zwrócił uwagę, że Ewangelia każe nam przyjrzeć się nie tyle innym: innym wyznaniom, innym kościołom chrześcijańskim. Jezus wyraźnie wskazuje nam drogę do jedności: trzeba uporządkować siebie, własną społeczność kościelną. Trzeba uporządkować swój kult. Czy jest on chwałą prawdziwego Boga?

Kolejne nabożeństwo ekumeniczne tego samego dnia odbyło się w olsztyńskiej parafii bł. Franciszki Siedliskiej, gdzie mszy przewodniczył bp Jacek Jezierski, a kazanie wygłosił bp Rudolf Bażanowski, biskup diecezji mazurskiej kościoła ewangelicko-augsburskiego. Ksiądz biskup Bażanowski rozważając ewangelię o wdowie i sędzim (Łk 18,1-8) przypomniał o konieczności nieustannej modlitwy, która jest rozmową z Niewidzialny Żywym Bogiem.

Modlitwa ekumeniczna praktykowana jest też w ośrodkach, w których znajdują się parafie Kościołów chrześcijańskich. W niedzielę 20 stycznia odbyły się nabożeństwa: w Szczytnie w kościele katolickim pod przewodnictwem bp Jacka Jezierskiego, kazanie wygłosił ksiądz Alfred Tschirschnitz, proboszcz ewangelickiej parafii w Szczytnie; w Olsztynku w kościele rzymskokatolickim Najświętszego Serca Pana Jezusa, gdzie kazanie w czasie nabożeństwa Słowa Bożego wygłosił diakon Marcin Pilch z Kościoła ewangelicko-augsburskiego oraz w Kętrzynie, w kościele katolickim św. Katarzyny, gdzie kazanie głosił ksiądz mitrat Witalis Czyżewski, proboszcz parafii prawosławnej w Kętrzynie.

«« | « | 1 | » | »»