Wielki Tydzień u luteran

W Kościele luterańskim Wielki Tydzień ma podstawowe znaczenie w roku liturgicznym. Zwieńczeniem czasu pasyjnego jest Wielki Czwartek i Wielki Piątek.

Wielki Czwartek

jest pamiątką ustanowienia przez Chrystusa Komunii (Wieczerzy) Świętej. W tym dniu odprawiane są nabożeństwa popołudniowe i wieczorne. Wspomina się wówczas Ostatnią Wieczerzę, którą Jezus spożył z uczniami w Wieczerniku. Luteranie wierzą, że Komunia Święta jest sakramentem, to znaczy ustanowionym przez Chrystusa widzialnym znakiem niewidzialnej łaski Bożej. Wierzą też, że jest to „prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Chrystusa Pana, w chlebie i winie oraz pod postacią chleba i wina przez Słowo Chrystusa nam, chrześcijanom, ku spożywaniu i piciu ustanowione” (Marcin Luter). Spożywanie Ciała Chrystusa i picie Jego Krwi daje odpuszczenie grzechów, życie wieczne i zbawienie. Komunia Święta jest udzielana wszystkim wierzącym pod dwiema postaciami. Kolorem liturgicznym Wielkiego Czwartku jest biały – to symbol czystości i niewinności.

Wielki Piątek

W Kościele luterańskim jest obchodzony jako wielkie święto, najważniejszy dzień Triduum Paschalnego, ponieważ jest pamiątką śmierci Pana Jezusa. że Bóg przyjął w sposób doskonały ofiarę Swojego Syna, złożoną za nasze grzechy i dla naszego zbawienia. Przez śmierć Chrystusa, jedyną i niepowtarzalną, jesteśmy pojednani z Bogiem. Darmo otrzymaliśmy życie wieczne i zbawienie. Dary te są nasze, o ile przyswoimy je sobie w wierze. Szatan i świat poprzez śmierć krzyżową Jezusa utracili swoją moc i szansę na ostateczne zwycięstwo w dziejach.
Tego dnia, jeśli to tylko możliwe, odprawia się kilka nabożeństw. Milkną dzwony, na ołtarzu i kazalnicy dominuje kolor czarny. Zdarza się, że na znak żałoby krzyż ołtarzowy jest przesłonięty kirem. W kościołach czytane są fragmenty z historii męki i śmierci Zbawiciela. Do tradycji ewangelickiej należy gremialne i rodzinne - w powadze, ciszy i skupieniu - przystępowanie w tym dniu do Wieczerzy Pańskiej. Kolorem liturgicznym Wielkiego Piątku jest czarny - symbol śmierci i żałoby.

W Wielką Sobotę
w niektórych luterańskich parafiach są odprawiane krótkie nabożeństwa. Czasami odbywają się one na cmentarzu. Wielka Sobota łączy w sobie ból po śmierci Chrystusa z pełnym nadziei oczekiwaniem na radość zmartwychwstania. Kolorem liturgicznym jest czarny. W kościołach luterańskich nie święci się w Wielką Sobotę ani nie buduje Bożych grobów.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |