Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce

Kim jesteśmy? Czego nauczamy? Jaka jest nasza wiara?

16. Stany po śmierci. Zgodnie z nauką Biblii uznajemy tylko dwa stany po śmierci:

* niebo (bliskość Boga: "A tak zawsze z Panem będziemy".),
* piekło (wieczne oddalenie od Boga: "Idźcie przeklęci w ogień wieczny".).

Odrzucamy naukę o czyśćcu, jak również związaną z nią naukę o odpustach za żywych i umarłych.
Luteranizm nie zabrania jednak modlić się za umarłych i wspominać ich przed Panem w modlitwie. Obrona Augsburskiego Wyznania Wiary uczy w art. XXIV, 94:"...dawni autorowie mówią o modlitwie za zmarłych, której my nie zakazujemy - ...de oratione pro mortuis, quam nos non prohibemus...". Luteranizm stanowczo odrzuca natomiast msze za umarłych, gdyż msza (Wieczerza Pańska) jest przez Pana Jezusa ustanowiona dla żywych, a nie dla i za umarłych. Ona umarłym nic pomóc już nie może i pomóc nie musi, jeśli w tym życiu wiarą przyjęli Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela, i oczyszczeni zostali Jego krwią.

17. Kościół Ewangelicko - Augsburski (Luterański) w Rzeczypospolitej Polskiej nieprzerwanie od XVI wieku istnieje na terenie naszej Ojczyzny. Należeli do niego w przeszłości i należą także obecnie sławne i wybitne postacie Polskiego Narodu, zasłużeni dla kultury, sztuki, muzyki, techniki, polityki, sportu i innych dziedzin, zarówno rdzenni Polacy, jak też i potomkowie współwyznawców z innych narodów, którzy na zaproszenie Polaków przybyli do Polski, aby tu budować nasz Kraj. Z czasem dla nich Polska stała się ich własną Ojczyzną, za którą nieraz oddawali swoje życie. Za Kościół i Ojczyznę Polskę oddało życie w czasie II wojny światowej wielu świeckich i duchownych ewangelików, między innymi: Zwierzchnik Kościoła Ks. Biskup Dr Juliusz Bursche i wielu członków Jego rodziny, Ks. Senior Leon May, Ks. Senior Karol Kulisz, Ks. Ryszard Danielczyk, Ks. Józef Nierostek, Ks. Władysław Pawlas i wielu innych duchownych i świeckich naszych współwyznawców.
(Patrz: Jan Szturc - Ewangelicy w Polsce. Słownik biograficzny XVI-XX w. O.W. "Augustana" Bielsko - Biała 1998 r.)
Dzisiaj słynnymi ludźmi w Polsce są miedzy innymi tacy ewangelicy jak: b. Premier RP prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek, czy olimpijczyk - mistrz świata Adam Małysz i słynny pisarz Jerzy Pilch, obaj rodem z Wisły.

18. Władze Kościoła. Najwyższą władzą ustawodawczą Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP jest SYNOD KOŚCIOŁA wybrany w sposób "demokratyczny" z grona wszystkich duchownych (15 osób), oraz z świeckich członków Synodów Diecezjalnych (30), jak również przedstawicieli organizacji i duszpasterstw środowiskowych Kościoła (68 członków) na okres 5 lat.

Synod Kościoła wybiera:

 • BISKUPA KOŚCIOŁA, który jest duchownym Zwierzchnikiem i Pasterzem całego Kościoła w Polsce, a z urzędu także Prezesem Konsystorza. Od dnia 6 stycznia 2001 r. Biskupem Kościoła i Zwierzchnikiem Kościoła jest Ks. Biskup Janusz JAGUCKI, który rezyduje w Warszawie.
 • PREZESA SYNODU, który jest zarazem przewodniczącym Rady Synodalnej. Może nim być duchowny lub świecki członek Synodu Kościoła (na okres 5 lat). Od dnia 6 kwiertnia 2002 r. Prezesem Synodu Kościoła jest Ks. Radca Jan Gross. em proboszcz w Mikołowie (obecnie na emeryturze w Cieszynie).
 • RADĘ SYNODALNĄ, która stanowi Prezydium Synodu, a pomiędzy sesjami reprezentuje Synod i wykonuje zadania należące do niego. Rada Synodalna składa się oprócz Prezesa Synodu, który z urzędu jest Przewodniczącym Rady Synodalnej, z 2 duchownych i 2 świeckich radców wybranych na pierwszej sesji Synodu na okres 5 lat: ks. Roman Dorda (Goleszów), ks. Waldemar Pytel (Świdnica), mgr Urszula Wantuła – Rakowska (Ustroń) i inż. Józef Król (Jaworze)),
 • KONSYSTORZ - naczelną władzą administracyjną Kościoła w Polsce i organem wykonawczym Synodu wybranym na okres 5 lat: świeckiego Wiceprezesa Konsystorza (mgr inż. Adam Pastucha - Skoczów - Dębowiec), oraz 3 radców konsystorskich z grona duchownych i 3 radców świeckich członków Kościoła (ks. Jan Badura - Pszczyna, ks. Janusz Sikora - Cieszyn, ks. dr h.c. Piotr Gaś Szczecin, mgr Jan Machalica – Bielsko-Biała, mgr inż. Jerzy Wojciech Filip - Warszawa, mgr Maciej Oczkowski - Wisła).

 • «« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | » | »»

  aktualna ocena |   |
  głosujących |   |
  Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

  Reklama

  Reklama

  Reklama