Diakonisy znaczy służebnice

Słowo diakonisa znaczy służebnica. Jesteśmy więc służebnicami Pana, naszym powołaniem jest służba – zwłaszcza ludziom najbiedniejszym, opuszczonym

W którym momencie życia siostra odkryła swoje powołanie?

W 1957 diakonisy postanowiły że chcą pomagać młodym dziewczętom w przygotowaniu do dorosłego życia. Tak powstał „Rok służby dla Pana”. Dziewczęta zamieszkiwały przez rok we wspólnocie diakonatu. Przez ten czas, oprócz formacji duchowej, biblijnej, uczyły się różnych rzeczy, jakie przydają się kobiecie. Ten rok to nauka systematyczności, odpowiedzialności. Wiele dziewcząt wspominało go jako najpiękniejszy okres w ich życiu.

Ja też znalazłam się na takim roku. Po jego zakończeniu zastanawiałam się co robić dalej. A Pan Bóg powoli wskazywał. Dużo się modliłam, aby źle nie wybrać w życiu. Jako odpowiedź dostałam konkretny werset biblijny, że „kto przyłoży rękę do pługa a ogląda się wstecz nie nadaje się do królestwa bożego”. To było dla mnie potwierdzenie mej decyzji. I nie żałuję jej.

Na czym polega rola diakonisy w Kościele luterańskim?

Słowo diakonisa znaczy służebnica. Jesteśmy więc służebnicami Pana, naszym powołaniem jest służba – zwłaszcza ludziom najbiedniejszym, opuszczonym. Apostoł Paweł wspomina diakonisę Febę, jako wzór służby. I my chcemy służyć Chrystusowi w biednych, najmniejszych.

Zaraz po wojnie siostry prowadziły domy dziecka. W latach 50 tych państwo przejęło domy prowadzone przez diakonise. Od tamtego czasu zajmujemy się pracą w domach opieki, pracą ewangelizacyjną. Siostry pracowały też jako siostry zborowe w parafiach, odwiedzając chorych po domach, prowadząc godziny biblijne. Jako diakonise pomagamy przy ołtarzu, przy rozdawaniu komunii.

Jak długo trwa przygotowanie do diakonatu?

Ja przeszłam najpierw dwuletni okres próbny. Po nim otrzymałam czepek – to tzw. ceremonia czepkowania. Okres tzw. nowicjatu trwa u nas od 5 do 10 lat. Nowicjat kończy się wyświęceniem przez biskupa. Przy wyświęceniu otrzymujemy krzyż, i to chwila gdy stajemy się w pełni diakonisą. Podobnie jak siostry zakonne w kościele katolickim, tak i nas obowiązuje celibat, ślubujemy przed ołtarzem wierność Bogu i Kościołowi.

Ile sióstr diakonis jest obecnie w Polsce?

W tej chwili jest nas 18 z diakonatu Eben Ezer. Większość sióstr to już emerytki. Nasz dom to jedyny dom diakonatu w Polsce. Niestety od kilku lat brak kolejnych kandydatek. Nie tylko w Polsce. Również w diakonatach za granicą mała jest ilość dziewcząt chętnych do służby diakonisy.

Czym dla siostry jest życie wspólnotowe?

To bardzo cenne doświadczenie. Każda z sióstr wnosi coś swojego, umacniamy się wzajemnie, rozumiemy na płaszczyźnie duchowej, spotykamy razem na modlitwie.

Czy siostry głoszą kazania?

Nie wiem czy to można nazwać kazaniem, ale na święto reformacji zostałam zaproszona do parafii wiślańskiej. Mam tam wygłosić słowo w czasie nabożeństwa. No i zaśpiewamy oczywiście nasz hymn „Warownym grodem jest nasz Bóg”

rozmawiał Krzysztof Błażyca

«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |