Przekład ekumeniczny: Księga, która jednoczy

Przekładu ekumenicznego Nowego Testamentu i Psalmów dokonał międzywyznaniowy zespół.

Składa się on z 30 osób reprezentujących różne wyznania chrześcijańskie - Kościoły: rzymskokatolicki, prawosławny, ewangelicko-augsburski, ewangelicko-reformowany, ewangelicko-metodystyczny, polskokatolicki, starokatolicki mariawitów, baptystów, zielonoświątkowców, Adwentystów Dnia Siódmego oraz Zbory Chrystusowe.

Otrzymaliśmy tekst zaakceptowany przez różne Kościoły, który jest ważnym krokiem na drodze do jedności. Nic przecież tak nie łączy jak Słowo Boga, które jest pełne mocy samo w sobie. Wcielone zaś Słowo Boże zapewnia nas, że "niebo i ziemia przeminą, ale Jego słowa nie przeminą" (Mt 24,35) - jak czytamy po grecku na obwolucie pierwszego wydania polskiego ekumenicznego przekładu. Wspólne dla Kościołów w Polsce tłumaczenie umożliwia Słowu Bożemu docieranie do wszystkich w tej samej wersji.

Tłumacze ksiąg Nowego Testamentu korzystali z wydania krytycznego tekstu greckiego. Psalmy przetłumaczono z wydania krytycznego tekstu hebrajskiego. Polski przekład ekumeniczny, podobnie jak inne tego rodzaju tłumaczenia Pisma Świętego na języki współczesne, kieruje się wytycznymi do współpracy międzywyznaniowej w tłumaczeniu Biblii, opracowanymi w 1987 r. przez Sekretariat ds. Jedności Chrześcijan i Zjednoczone Towarzystwa Biblijne. Podstawowym kryterium tego przekładu jest wierność oryginałowi i zgodność z zasadami współczesnego języka polskiego. Przejrzystość i zwięzłość tekstu starano się uzyskać przez krótkie zdania oraz wprowadzenie zmian w tłumaczeniu form greckich, zgodnie z duchem języka polskiego. Dzięki temu przekład jest jasny i współczesny. Tłumacze odeszli od dawnych sformułowań, dziś mało zrozumiałych (np.: w scenie Zwiastowania, opisanej w Łk 1,28, zamiast "pełna łaski", jest "obdarowana łaską"). Odczytując na nowo teksty oryginalne, uwzględniając krytykę tekstu i kontekst, tłumacze odchodzą niekiedy od tradycyjnego przekładu, jak np. w J 1,1-4 czy Mt 16,22n.

Ponieważ ekumeniczny przekład Nowego Testamentu i Psalmów jest tłumaczeniem międzywyznaniowym, przyjęto zasadę, że w przypisach znajdują się, oprócz wykazu tekstów paralelnych, tylko konieczne informacje historyczne, geograficzne, zwyczajowe czy lingwistyczne, bez komentarzy teologicznych, które trudno uzgodnić w tak szerokim gronie wyznaniowym. Dłuższy komentarz spotykamy jedynie w Księdze Psalmów.

Na końcu pierwszego polskiego ekumenicznego tłumaczenia Nowego Testamentu i Psalmów znajdujemy dodatek wprowadzający w świat Biblii. Obejmuje on krótkie informacje ilustrowane rysunkami oraz mapami i zdjęciami. Pierwsze wydanie ekumenicznego przekładu Nowego Testamentu i Psalmów podaje w wykazie skrótów ksiąg Starego Testamentu nie tylko księgi protokanoniczne, ale również deuterokanoniczne z dodaniem 3 i 4 Mch, czytanych przez chrześcijan prawosławnych. Po raz pierwszy również w przekładzie ekumenicznym podano nazwiska tłumaczy poszczególnych ksiąg. Jedynie Ewangelie synoptyczne zostały przełożone zespołowo przez 10 tłumaczy różnych wyznań chrześcijańskich (wymieniono wszystkich).

Ekumeniczny przekład Nowego Testamentu i Psalmów jest wyrazem troski o jak najszersze upowszechnienie orędzia biblijnego, zrozumiałego zarówno dla współczesnych, jak i dla przyszłych pokoleń. Estetyczna edycja w twardej oprawie formatu A 5, drukowana w Apostolicum (Ząbki) na papierze biblijnym, nie męcząc wzroku dzięki większej czcionce zachęca każdego do owocnej lektury.listopad 2005
 
«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama

Reklama