Przed spotkaniem w Sybinie ...

Historia, nadzieje, trudności....

 • O mieście i ekumenicznych problemach i historii spotkań...
  (...) Centralnym punktem zgromadzenia w Sibiu będzie spotkanie z prawosławiem. Przypada ono w niełatwym dla ekumenizmu czasie, po ogłoszeniu przez Kongregację Nauki Wiary "Odpowiedzi na pytania dotyczące niektórych aspektów nauki o Kościele". Krytyków tego dokumentu nie przekonują zapewnienia przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan kard. Waltera Kaspera, że Kościół katolicki nie odstępuje od ekumenizmu i że tak intensywnie dyskutowany dokument stanowi wezwanie do dialogu, bo "dyskusja ekumeniczna, w której przede wszystkim powinny być omówione podstawowe różnice w pojęciu urzędu i Kościoła, musi trwać". Najbardziej krytycznie do dokumentu odnosi się strona ewangelicka.


 • Ekumeniczny pochód przez Europę - bp Tadeusz Pikus przed III Europejskim Zgromadzeniem Ekumenicznym
  (...) Europa to kontynent, na którym podejmuje się, na wielu płaszczyznach - gospodarczej, politycznej, kulturowej - inicjatywy integracyjne. Niewątpliwie stanowi to pewne wyzwanie dla chrześcijan, ale jest także powodem do wstydu, że, będąc uczniami Chrystusa, zaniedbują oni wolę Boga, którego głównym celem jest dążenie do jedności.


 • Ekumeniczne bolączki i nadzieje...
  Powierzchowność życia chrześcijańskiego jest główną przeszkodą dla ekumenizmu - uważa ks. prałat Aldo Giordano, sekretarz generalny Rady Konferencji Biskupich Europy (CCEE).


 • To, co u podstaw: Karta ekumeniczna
  (...) Zobowiązujemy się podążać za apostolskim wezwaniem z listu do Efezjan (Ef 4,3-6) do jedności i cierpliwie zmierzać do osiągnięcia wspólnego rozumienia zbawczego orędzia Chrystusa zawartego w Ewangelii; działać z mocy Ducha Świętego na rzecz widzialnej jedności Kościoła Jezusa Chrystusa w jedynej wierze, która znajduje swój wyraz we wzajemnym uznaniu chrztu i w eucharystycznym dzieleniu się oraz we wspólnym świadectwie i służbie.


 • Kontekst: Reakcje na opublikowany 10 lipca 2007 roku przez Kongregację Nauki Wiary "Odpowiedzi na pytania dotyczące niektórych aspektów nauki o Kościele"
  Jedni totalnie go krytykują widząc w nim antyekumeniczny triumfalizm Kościoła katolickiego, inni oceniają go pozytywnie, jako jasną podstawę do dalszego dialogu. Jak by nie patrzyć na dokument Kongregacji, dalszy dialog i tak będzie niezwykle trudny.


 • «« | « | 1 | » | »»

  aktualna ocena |   |
  głosujących |   |
  Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

  Reklama

  Reklama

  Reklama