Rada Episkopatu ds Ekumenizmu

Rada Episkopatu ds Ekumenizmu (wcześniej Komisja Episkopatu do Spraw Ekumenizmu) została powołana przez Konferencję Episkopatu Polski w 1966 r. Z jej inicjatywy w poszczególnych diecezjach powstały referaty, ośrodki czy sekcje ekumeniczne lub wyznaczono w wydziałach duszpasterskich referenta odpowiedzialnego za pracę ekumeniczną w diecezji, organizuje coroczne spotkania ekumeniczne duszpasterzy i teologów, zaopatruje diecezje oraz ośrodki naukowe i duszpasterskie w materiały ekumeniczne i pomoce duszpasterskie, wspólnie z RPE opracowuje materiały na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, utrzymuje kontakty i prowadzi współpracę z Kościołami zrzeszonymi w Polskiej Radzie Ekumenicznej.

Od 1977 r. działa Podkomisja do Dialogu Doktrynalnego, która prowadzi rozmowy z Kościołami zrzeszonymi w PRE. Efektem jej prac jest Wspólna deklaracja o uznaniu ważności chrztu, podpisana w 2000 r. przez prawie wszystkie Kościoły zrzeszone w PRE (oprócz baptystów) i Kościół katolicki. Prowadzone są także rozmowy na temat małżeństw mieszanych wyznaniowo, a opracowana przez Podkomisję instrukcja duszpasterska dotycząca tej kwestii, przedyskutowana z przedstawicielami PRE, została zatwierdzona przez Konferencję Episkopatu i przekazana biskupom do zastosowania w diecezjach. Obecnie przewodniczącym Komisji jest Bp Tadeusz Pikus
«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |