Katechizm ekumeniczny

Z ideą wypracowania wspólnego „katechizmu ekumenicznego” wystąpił kard. Walter Kasper. Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan jest przekonany, że mógłby on być jednym z możliwych owoców 40 lat dialogu ekumenicznego między katolikami, anglikanami, luteranami, metodystami oraz wyznawcami Kościołów reformowanych

Występując podczas otwarcia (8 lutego 2010) rzymskiego sympozjum podsumowującego osiągnięcia minionych 40 lat dialogu ekumenicznego purpurat podkreślił znaczenie uzgodnień dotyczących wiary w Jezusa Chrystusa i Trójcę Świętą. Jego zdaniem należy upowszechniać te osiągnięcia wśród wiernych. Zaznaczył, iż członkowie kierowanej przez niego dykasterii zaproponowali opracowanie katechizmu ekumenicznego, we współpracy z partnerami dialogu, choć nie ma jeszcze konkretnej idei, jak powinien on być skonstruowany i napisany.

Kard. Kasper jest przekonany, że potrzebny jest „ekumenizm podstaw, wskazujący, wzmacniający i pogłębiający nasze wspólne założenia” wiary w Chrystusa oraz wiary w dogmaty. „Kościoły mogą stanowiska takie zajmować oficjalne, lecz jeśli ich członkowie nie będą się ściśle trzymać podstaw wiary chrześcijańskiej, to dialog nie będzie mógł się rozwijać dalej” – stwierdził kard. Kasper. Obawia się on bowiem, że dialog ekumeniczny może stać się sprawą specjalistów i w ten sposób być odległym od życia wiernych. Wezwał do ekumenizmu skoncentrowanego na człowieku, który wspierałby i dawał nowe siły rozmowom teologicznym.

Mówiąc o zagadnieniach, które należy podjąć, by chrześcijanie osiągnęli pełną jedność i mogli wspólnie uczestniczyć w Eucharystii „watykański minister ds. ekumenizmu” wskazał konieczność wspólnego rozumienia Kościoła i jego struktury oraz wspólnego podejścia do stosowania Ewangelii wobec współczesnych kwestii społecznych i moralnych, bez popadania w relatywizm.

„Kwestie etyczne, takie jak problem homoseksualizmu oraz równość kobiet nie tylko dzielą Kościoły, ale rodzą kolejne pytania fundamentalne dla społeczeństwa modernistycznego i postmodernistycznego, takie jak: `Kim jest człowiek? oraz Co znaczy być mężczyzną lub kobietą według Bożego planu?`” – zauważył purpurat. Podkreślił, iż w dziedzinie struktury Kościoła i posługi w Kościele w rozmowach osiągnięto postęp odnośnie do wspólnego pojmowania sakramentalnej natury ordynacji oraz sukcesji apostolskiej biskupów. Podjęto też pierwsze kroki w sprawie dyskusji o prymacie papieża, Biskupa Rzymu.

Przewodniczący Papieskiej Rady Popierania Jedności Chrześcijan jest przekonany, że dialog musi podjąć także takie kwestie jak „gdzie jest Kościół”? Czy struktura Kościoła pochodzi od samego Chrystusa? Czy możliwy jest pluralizm struktur? Jego zdaniem Stolica Apostolska musi lepiej wyjaśnić swym partnerom dialogu ekumenicznego, co oznacza przekonanie Kościoła katolickiego, iż jest on Kościołem Chrystusa i że jest on prawdziwym Kościołem, pomimo, że poza jego widzialnymi granicami istnieje wiele ważnych elementów Chrystusowego Kościoła.

Zaznaczył, iż Kościół katolicki dostrzega pewne braki w innych Kościołach, choć na innym poziomie dostrzega także istniejące w nim rany wypływające z podziału oraz grzechu. „Dialog ekumeniczny jest miejscem, gdzie wszyscy chrześcijanie uczą się wzrastania i dojrzewania w swej wierności Chrystusowi, a kiedy każdy z nich przybliża się do Chrystusa, to będą też bliżej wobec siebie nawzajem” – powiedział kard. Walter Kasper.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama

Reklama