Z życia i nauczania Kościołów

Prawosławni obchodzą Wielki Post

U chrześcijan tradycji zachodniej trwa przeżywanie radosnego czasu Wielkiej Nocy Chrześcijanie tradycji wschodniej przeżywają Wielki Post.

Post gasi namiętności
Kościół stale uczy Chrześcijan prowadzenia umiarkowanego trybu życia, szczególnie wskazując na dni i okresy obowiązkowej wstrzemięźliwości – posty. Post wynika z głębokiej czci do Boga oraz posłuszeństwa Jego świętej woli. Chrystus wskazując nam okres postu próbuje ukazać jego wzniosły cel. Po pierwsze – dla zbawczego uczestnictwa w Jego życiu, mękach, śmierci i chwale, po drugie – dla wyzwolenia z grzechu i jedności z Bogiem. Jedynie poprzez post - szczególnie post ścisły – człowiek może dokonać w sobie zmian i udoskonalić siebie duchowo.


Surowe postne praktyki
(...) Istnieje zwyczaj w pierwszy poniedziałek i wtorek Wielkiego Postu nie spożywać pokarmu wcale, stąd tradycyjna nazwa tych dni Czysty Poniedziałek i Czysty Wtorek. Obok ascetycznego znaczenia miało to pomóc w przestawieniu się organizmu na ściśle postne pokarmy.


A u luteran okres po Wielkiej Nocy...

 • Krótkie rozważania na kolejne niedziele po Wielkiej Nocy • Z nauczania Kościołów

  Eucharystia w luteranizmie i innych Kościołach protestanckich

  Kiedyś wielki polski papież Jan Paweł II mówił o dwóch płucach chrześcijaństwa: wschodnie – prawosławie i zachodnie – katolicyzm. Pomiędzy płucami jest zawsze serce – protestantyzm, który od 490 lat jest obecny zarówno na Zachodzie, jak i na Wschodzie. Człowiek nie może żyć tylko o dwóch płucach, bez serca, ale serce, które jest motorem życia, nie może istnieć bez płuc.

  Podczas, gdy katolicyzm i prawosławie są stosunkowo dość jednolite teologicznie, protestantyzm dzieli się teologicznie na kilka wyznań. Najbardziej teologicznie podzielony jest protestantyzm, jeśli chodzi o naukę o sakramentach: Sakrament Chrztu Świętego i Sakrament Ołtarza.

  Protestantów dzieli nauka o Sakramencie Chrztu św. tak daleko, że np. chrześcijańskie wyznania o kierunku baptystycznym, zielonoświątkowym i adwentystycznym nie uznają chrztu świętego niemowląt dokonanego w Kościołach luterańskich, reformowanych, metodystycznych i anglikańskich. Jeszcze bardziej dzieli protestantów nauka o Sakramencie Ołtarza na: luteranizm, kalwinizm, zwinglianizm, oraz metodyzm i anglikanizm.


  Eucharystia w dialogu anglikańsko-katolickim

  Gorzką prawdą o nas, chrześcijanach, jest brak jedności uczniów wokół „stołu Pańskiego”. Nie dziwi więc, że temat Eucharystii powraca w wielu ekumenicznych dialogach. Pojawił się on także w oficjalnym dialogu katolicko-anglikańskim.

  «« | « | 1 | » | »»

  aktualna ocena |   |
  głosujących |   |
  Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

  Reklama

  Reklama

  Reklama