Co u luteran piszczy?

Żyjemy obok siebie, a często mało się znamy. By żywe nie były tylko uprzedzenia publikujemy dziś dwa artykuły ks. Jana Grossa, przybliżające codzienność życia religijnego luteran.

Zmiany na stanowiskach biskupów ewangelickich w Niemczech

Rok 2009 dla Krajowych Kościołów Ewangelickich Niemiec (Luterański, Unijny i Reformowany) będzie rokiem zmian w urzędzie biskupim niektórych Kościołów Krajowych.

Zmiana w urzędzie zwierzchnika Kościoła najpierw nastąpiła w unijnym Ewangelickim Kościele Krajowym Hessen – Nassau [skrót: EKHN] w związku z przejściem na emeryturę prezydenta (biskupa) Kościoła ks. prof. dr. Petera Steinackera (65), który 16 lat stał na czele Kościoła. Jego następcą jako 6 prezydent Kościola został przez Synod wybrany we wrześniu 2008 r. na 8 lat ks. dziekan dr Volker Jung (49). Więcej:.

Rok kościelny u luteran

ROK KOŚCIELNY to chrześcijańska podziałka czasu ustalona przez Kościół, w której przedstawione są dzieje zbawienia. W Kościołach luterańskich składa się z półrocza Pana i półrocza Kościoła, albo też z części świątecznej i bezświątecznej. Więcej:.


Od reformy do reformacji - Marcin Luter

W oficjalnych życiorysach jego postać stapia się z dziełem. Urodzony, studiował, wykładał. Od czasu, gdy umieścił swoich 95 tez na drzwiach wittemberskiego kościoła, schodzi na dalszy plan. Już niekoniecznie on, ale jego współpracownicy, doradcy, protektorzy. To oni kontynuują dzieło, nadają mu kształt. Puszczona w ruch machina już się nie zatrzymała.

Marcin Luter urodził się 10 listopada 1483 roku w Eisleben. Wkrótce jego rodzina, spodziewając się polepszenia warunków życiowych, przeniosła się do Mansfeldu, gdzie jego ojciec, Jan, pracował jako górnik w kopalni miedzi. Marcin otrzymał surowe wychowanie w duchu posłuszeństwa rodzicom i Bożej bojaźni. Jako czternastolatek został oddany do szkoły katedralnej w Magdeburgu, gdzie, podobnie jak jego niezamożni rówieśnicy, zarabiał śpiewem na swoje utrzymanie. Później przeniósł się do Erfurtu, gdzie w wieku 18 lat, w roku 1501, rozpoczął studia na tamtejszym uniwersytecie. Cztery lata później uzyskał stopień magistra filozofii i rozpoczął studia prawnicze. Jednak tego samego roku, pod wpływem traumatycznych przeżyć związanych z gwałtowną burzą, postanowił wstąpić do zakonu augustianów.

W zakonie Luter zmagał się z problemem możliwości własnego zbawienia. Czuł, że uczynki pobożne, modlitwy, umartwienia i posty same z siebie nie przynoszą ukojenia w lęku przed wiecznym potępieniem. Współbracia przypominali mu, że prawdziwa pokuta polega na przemianie serca, a człowiek jest zbawiony nie przez swoje uczynki, ale dzięki Bożej łasce. Ta teza, nigdy przez Kościół katolicki nie odrzucona, miała w przyszłości stać się głównym motywem jego nauczania. Więcej:.


Dobry pastor

Stracono go w Białą Niedzielę 9 kwietnia 1945 roku z rozkazu samego Hitlera. Był samotnym jasnym punktem pośrodku ciemności. W miejscu, gdzie zginął, ustawiono napis: "Dietrich Bonhoeffer, świadek Jezusa Chrystusa między swoimi braćmi”.

Głęboka wiara, solidne teologiczne wykształcenie, posługa duszpasterza – to wszystko zderzyło się w nim z doświadczeniem wojny wywołanej przez jego naród. Jako jeden z nielicznych Niemców swojego pokolenia zachował twarz jako człowiek, jako chrześcijanin, jako luterański pastor, myśliciel, kaznodzieja. Dojrzewał. Zwłaszcza podczas ostatnich dwóch lat życia spędzonych w więzieniu. Był krytyczny wobec Kościoła i religijności, które w Niemczech Hitlera nie zdały egzaminu z wierności Ewangelii. Pytał, jak wierzyć w bezreligijnych czasach. Szukał Boga w świecie bez Boga. Wiele pytań, intuicji, myśli Bonhoeffera wciąż brzmi aktualnie, świeżo. Jest w nich ewangeliczna siła i światło. Więcej:.


Sławni polscy luteranie

Luteranizm pojawił się w Polsce już za życia Marcina Lutra. Przez prawie pół tysiąca lat w naszych dziejach pojawiło się wiele wybitnych osób wyznania ewangelicko-augsburskiego. Przypomnijmy krótkie sylwetki dziesięciu najbardziej znanych spośród nich. Więcej:.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama

Reklama