Konfesja sandomierska

KONFESYA albo WYZNANIE WIARY POWSZECHNEJ Kościołów Chrześcijańskich Polskich z r. 1570

Spis treści

 1. O Piśmie Świętem, prawdziwem Słowie Bożem.
 2. O wykładzie Pisma Świętego, o Ojcach Kościoła, o synodach i o tradycyi.
 3. O Bogu, o jedności bóstwa i o trzech osobach.
 4. O posągach albo o obrazach wyobrażających Boga, Chrystusa Pana i Świętych.
 5. O chwaleniu, czczeniu i wzywaniu Pana Boga przez jedynego Pośrednika Chrystusa Pana.
 6. O Opatrzności Bożej
 7. O stworzeniu wszystkich rzeczy, o Aniołach, djabłach i o człowieku.
 8. O upadku człowieka, o grzechu i o źródle grzechu.
 9. O wolnej woli albo władzy człowieka. (De Libero Arbitrio.)
 10. O przejrzeniu Bożem i wybraniu Świętych.
 11. O Panu Jezusie Chrystusie prawdziwym Bogu i człowieku jedynym Zbawicielu świata.
 12. O Zakonie Bożym.
 13. O Ewangielii Pana Jezusa Chrystusa, o obietnicach i o Duchu a literze.
 14. O pokucie i nawróceniu się człowieka do Boga.
 15. O prawdziwem usprawiedliwieniu wierzących.
 16. O wierze, dobrych uczynkach i zapłacie za nie, oraz o zasłudze człowieka wierzącego.
 17. O świętym Powszechnym Kościele i o jedynej jego Głowie.
 18. O sługach Kościoła Bożego, o ich ustanowieniu i o ich obowiązkach.
 19. O sakramentach w Kościele Chrystusa Pana.
 20. O Chrzcie Świętym.
 21. O Świętej Wieczerzy Pańskiej.
 22. O religijnych i kościelnych zgromadzeniach.
 23. O Modlitwach kościelnych, śpiewaniu i o godzinach kościelnych albo księżych.
 24. O dniach świątecznych, o postach i o brakowaniu pokarmów.
 25. O Katechizmie, o odwiedzaniu chorych i o pocieszaniu ich.
 26. O pogrzebie wiernych i o pieczy około umarłych, o czyśćcu i o zjawianiu się Duchów.
 27. O ceremoniach, obrządkach kościelnych i o rzeczach pośrednich, ku używaniu wolności, które się zowią Media.
 28. O dobrach kościelnych.
 29. O stanie bezżennym, o stanie małżeńskim i o gospodarstwie domowem.
 30. O zwierzchności.

 

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama