Wielki Tydzień w Kościele ewangelicko-reformowanym

W Kościele ewangelicko-reformowanym Wielki Tydzień rozpoczyna Niedziela Palmowa. Tego dnia odprawiane jest nabożeństwo, podczas którego wierni rozważają triumfalny wjazd Chrystusa do Jerozolimy.

W Wielki Wtorek proboszcz parafii reformowanej w Warszawie ks. Lech Tranda poprowadził rekolekcje dla młodzieży. Dorośli nie uczestniczą w rekolekcjach, ale w nabożeństwach pasyjnych. Odbywają się one raz w tygodniu przez cały okres pasyjny.

W Wielki Czwartek

Odbywa się nabożeństwo na pamiątkę ustanowienia Wieczerzy Pańskiej. W Warszawie od kilku już lat sprawują je wspólnie duchowni Kościołów reformowanego i metodystycznego. W tym roku w kościele metodystów przy placu Zbawiciela.

Wielki Piątek
Inaczej niż w Kościele ewangelicko-augsburskim nie jest uważany za największe święto w roku liturgicznym. Tego dnia odbywa się nabożeństwo. W Warszawie będzie ono wspólne dla wiernych Kościołów reformowanego i metodystycznego. W tym roku w kościele ewangelicko-reformowanym przy al. Solidarności. W Wielki Piątek ewangelicy reformowani organizują koncerty pasyjne, podczas których znani artyści wykonują najczęściej "Pasję" Jana Sebastiana Bacha.

Wielka Sobota
jest w Kościele ewangelicko-reformowanym dniem ciszy. Nie odprawia się nabożeństw, ponieważ Chrystus spoczywa w grobie. Pełną smutku ciszę przerywa dopiero nabożeństwo Zmartwychwstania Pańskiego z przyjęciem przez wiernych Wieczerzy Pańskiej. Ewangelicy nie święcą pokarmów, jednak podtrzymują tradycję wielkanocnego śniadania. Łamią się jajkiem symbolizującym nowe życie, na stołach pojawiają się pisanki. W zborach, gdzie jest więcej wiernych pochodzenia czeskiego, nie zachowuje się zwyczaju dzielenia się jajkiem.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |