Wzory modlitw powszechnych (przyczynnych)

D - duchowny L - lektor W - wszyscy wierni

WZÓR I

D - Do Boga, który głuchym przywraca słuch i niemym mowę, z wiarą i ufnością wołajmy:
L - Ten, który siedzi na tronie, powiedział: Oto wszystko czynię nowe, Panie, wejrzyj łaskawie na nasze Kościoły i wspólnoty, ulecz nasze relacje i spraw abyśmy przez modlitwę stawali się ludźmi odnowionymi, bliższymi Tobie i sobie nawzajem. Ciebie prosimy...
W - Wysłuchaj nas, Panie.

L - Wszyscy przecież w jednym Duchu zostaliśmy ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało, Panie, udziel daru żywej wiary i mocy ducha papieżowi, patriarchom, biskupom i wszystkim pasterzom oraz zwierzchnikom naszych Kościołów, aby w jednym Duchu poszukiwali źródeł jedności. Ciebie prosimy...
W - Wysłuchaj nas, Panie.

L - Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi, Panie, otwórz serca i umysły wszystkich sprawujących władzę, aby w budowaniu pokoju i sprawiedliwości otwierali się na Twoje Prawo. Ciebie prosimy ...
W - Wysłuchaj nas, Panie.

L - Kto nas odłączy od miłości Chrystusa, Panie, umocnij nadzieję wszystkich cierpiących z powodu wojen, konfliktów i nienawiści, aby w utrapieniach, ucisku i prześladowaniach nie tracili łączności z Tobą. Ciebie prosimy ...
W - Wysłuchaj nas, Panie.

L - W Nim bowiem zostało stworzone wszystko w niebiosach i na ziemi, Panie, odnów myślenie i działanie wszystkich, którzy angażują się w pracę i modlitwę na rzecz jedności chrześcijan, aby w Tobie szukali inspiracji i mocy do służby w jednym Kościele. Ciebie prosimy ...
W - Wysłuchaj nas, Panie.

L – I zobaczyłem nowe niebo i nową ziemię, Panie, włącz do grona Twoich wybranych wszystkich naszych Braci i Siostry, którzy troszczyli się o jedność Twojego Kościoła, a dzisiaj śpią w pokoju, przyjmij ich trud życia, aby oglądali Twoje miasto święte, Jeruzalem Nowe. Ciebie prosimy ...
W - Wysłuchaj nas, Panie.

D - Boże nasz Ojcze wierzymy i ufamy, że żadne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Twojej, która jest w Chrystusie Jezusie, wysłuchaj naszych modlitw, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
W- Amen.

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama

Reklama