Spis treści

Modlimy się o jedność od lat. Jeden Bóg wie, na ile szczerze, a ile dla zadośćuczynienia formalnościom. Wspólne spotkania służą też bliższemu poznaniu się...

Niektóre kluczowe daty z historii Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan
Więcej:.


Tematy Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan
opracowane we współpracy Komisji Wiara i Ustrój Rady Ekumenicznej Kościołów i Papieskiego Sekretariatu do spraw Jedności Chrześcijan od 1968 r.:
Więcej:.


Co tydzień bliżej zjednoczenia. Poszarpane ciało Chrystusa.
W połowie lipca 1054 r. odegrał się ostatni akt trwającego kilka wieków dramatu. Papież Leon IX obłożył ekskomuniką patriarchę Konstantynopola Michała Cerulariusza za niestosowanie w wyznaniu wiary Filioque (sformułowania o pochodzeniu Ducha Świętego od Ojca i Syna Bożego). Patriarcha odpowiedział ekskomunikowaniem papieża. Rozeszły się drogi chrześcijaństwa rozwijającego się na Wschodzie i na Zachodzie ówczesnego świata, a wzajemne niechęci z biegiem czasu utrwaliły się w świadomości społecznej.
Więcej:.


Benedykt XVI: Modlitwa i nawrócenie winny być duszą ekumenizmu
To, co możemy uzyskać, to nasza gotowość i zdolność do przyjęcia tej jedności, kiedy Pan ją nam daje. Oto sens modlitwy: otworzyć nasze serca, stworzyć w nas tę gotowość, która otwiera drogę Chrystusowi. W liturgii starożytnego Kościoła, po homilii biskup czy przewodniczący koncelebrze, czyli główny celebrans mówił: „Conversi ad Dominum”. Wówczas on sam i wszyscy wstawali z miejsc i zwracali się ku Wschodowi. Wszyscy chcieli patrzeć w stronę Chrystusa. Dopiero jeśli się nawrócimy, dopiero w tym nawróceniu do Chrystusa, w tym wspólnym spoglądaniu na Chrystusa możemy odnaleźć dar jedności.


Nawracanie na ekumenizm
Był rok 1908. Dwaj anglikańscy duchowni Amerykanin Spencer Jones i Anglik Paul Wattson zorganizowali trwające tydzień modlitwy o jedność Kościoła. Zaproponowali, aby modlić się o taką jedność, jakiej dla swego Kościoła chce Jezus Chrystus. Więcej:.


Zakurzone święto ekumenizmu
Marzę, że kiedyś zdarzy się cud i uda się nam – różnie wyznającym swoją wiarę uczniom wspólnego Pana i Zbawiciela – zbliżyć do jedności. Więcej:.


Ekumeniczne bomby już wybuchły
Jeśli współczesna Europa każe Chrystusowi opuścić jej salon i wyjść za drzwi, to Kościoły powinny wspólnym głosem upominać się o Chrystusa – mówi o. prof. Celestyn Napiórkowski w rozmowie o dzisiejszych ekumenicznych oczekiwaniach. Więcej:.


Zapał ostygł, ale owoce są
Na początku ekumenicznej drogi była euforia. Teraz ekumeniczne nadzieje są bardziej realne i rzeczowe – uważa ks. Jerzy Tofiluk z Kościoła prawosławnego. Więcej:.


Miłość ekumeniczna nie polega jedynie na miłych słowach i uśmiechach
Z Pawłem Bartosikiem, pastorem Ewangelicznego Kościoła Reformowanego w Gdańsku o ekumenizmie i stojących przed nim wyzwaniach. Więcej:.


Bracia powinni się częściej spotykać
Z księdzem Wawrzyńcem Markowskim, księdzem Kościoła ewangelicko-metodystyczmego o ekumenizmie i stojących przed nim wyzwaniach. Więcej:.

 

 • Raport o stanie dialogu ekumenicznego w Polsce (styczeń 2007)
 •  

 • Wiadomości z Tygodnia Modlitw o jedność chrześcijan
 • Listy pasterskie na Tydzień Modlitw o jedność chrześcijan

  Materiały przygotowane przez Radę Episkopatu do spraw Ekumenizmu i Polską Radę Ekumeniczną

  Inne materiały

  «« | « | 1 | » | »»

  aktualna ocena |   |
  głosujących |   |
  Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

  Reklama

  Reklama

  Reklama